Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren gaan als vrijwilliger werken bij een sportvereniging (aangesloten bij een van de bonden). Wie al weet wat hij/zij wil leren en doen, stelt een plan op voor het bereiken van deze doelen. Wie dat nog niet zo goed weet mag verschillende rollen gaan vervullen binnen een vereniging, bijvoorbeeld die van trainer, projectmedewerker of barmedewerker. De jongeren worden begeleid door iemand van de vereniging. Per sportbond is er ook een coördinator beschikbaar om verenigingen te ondersteunen bij het begeleiden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Een waardevolle leerervaring, zicht op opleidings- en carrièremogelijkheden en meer kennis over zichzelf. Dat zijn de belangrijkste opbrengsten. Jongeren doen geen standaard vrijwilligerswerk, maar vervullen een nieuwe functie die aansluit bij hun eigen wensen. Bovendien kunnen zij een training of -opleiding volgen, krijgen zij een bewijs van deelname en is er een feestelijke afsluiting.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Sport levert een grote bijdrage aan de gezondheid, vorming en verbinding in Nederland. Zo ook deze MDT. Het werk van de jongeren draagt daarnaast bij aan de vitaliteit van de verenigingen. De verenigingen leren hun organisatie zo in te richten dat het voor jongeren interessanter wordt om vrijwilligerswerk te komen doen. Deze proeftuin wil aansluiten bij de lokale Sportakkoorden.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren het beste werven?
  • Hoe ziet optimale begeleiding van jongeren eruit?
  • Welke ondersteuning heeft een vereniging nodig bij de begeleiding?
  • In hoeverre passen huidige verenigingsactiviteiten bij de ontwikkelbehoefte van jongeren?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar (speciale aandacht voor jongeren uit wijken met lage sociaaleconomische status en arbeidsgehandicapten)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website