Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Samen met jongeren experimenteren om te komen tot aantrekkelijk en flexibel vrijwilligerswerk, meer jonge vrijwilligers met een grotere diversiteit en betere activiteiten voor hulpvragers. Dat is de ambitie van De Humanitas Experience. Jongeren kunnen kiezen uit drie varianten. Zo kunnen ze over een kortere of langere periode meedraaien als vrijwilliger – bijvoorbeeld door als maatje een hulpvrager te ondersteunen met financiële vragen of het leren van de Nederlandse taal. Een tweede optie is om gedurende een korte en intensieve periode samen met een team te werken aan een opdracht, zoals het ontwikkelen van een online wervingscampagne. Ten slotte kunnen jongeren er ook voor kiezen om een eigen project op te zetten, waarbij Humanitas zorgt voor ondersteuning. Bovendien kunnen jongeren zelf meedenken in een jongerenpanel, dat de plannen voor De Humanitas Experience verder uitwerkt en verbetert. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren doen nieuwe vaardigheden op, komen in aanraking met mensen buiten hun bekende cirkel en krijgen een netwerk en aanbeveling die bijdragen aan hun toekomstige carrière. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Humanitas krijgt een grotere en een diversere pool van vrijwilligers waarmee ze meer deelnemers en vooral meer jongeren beter kunnen ondersteunen. Persoonlijk contact van mens tot mens zorgt voor meer wederzijds begrip, grotere tolerantie en minder vooroordelen. Het aanbod van vrijwilligerswerk voor jongeren wordt flexibeler, en diverse formats en tools voor het werven van jongeren zijn beschikbaar.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe werven we meer jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een ander?
  • Hoe bereiken we nieuwe groepen jongeren om vrijwilliger te worden, zoals jongeren met een migrantenachtergrond, en mbo-studenten?
  • Hoe komen we tot een flexibel aanbod voor vrijwilligers – van korte campagnes tot maatjesprojecten – en hoe kunnen we ze begeleiding op maat bieden daarbij?

Doelgroep 

500 studenten in het mbo, hbo en wo

Regio

Amsterdam, Groningen, Utrecht en de Kop van Noord-Holland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website