Projectomschrijving

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: sportactiviteiten voor kinderen, dansflashmob, rap over eenzaamheid en activiteiten voor en met ouderen. Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van verveling en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals planmatig werken, (jezelf) presenteren, communiceren en reflecteren. Jongeren waren enthousiast om met hun activiteit iets te doen voor een ander. Wel gaven ze toe dat ze dit uit zichzelf niet snel te hebben gedaan. Met dit project hebben ze ervaren hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen. Dit motiveert hen om zich te blijven inzetten voor anderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website