Projectomschrijving

Bij LekkerBunnings zetten jongeren zelfbedachte activiteiten op, zoals een neon discoparty, lasergamen en een hockey toernooi. Vanaf het begin van het project is er een kerngroep jongeren van zes jongeren betrokken geweest bij de opzet en werving van Lekker Bunnings.Het was mooi dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar mee dachten en elkaars ideeën versterkten. Ook hebben ze gezamenlijk een startactiviteit georganiseerd waarbij echt de individuele kwaliteiten van iedere jongere werden benut.De jongeren die hebben deelgenomen aan Lekker Bunnings hebben geleerd een activiteit op
te zetten, materialen te regelen, om te gaan met geld en te leren samenwerken en contact leggen met elkaar: skills die de rest van hun leven van pas komen. Veel jongeren gaven aan dat zij activiteiten en het contact met anderen heel erg hadden gemist. Door middel van de verschillende bijeenkomsten en activiteiten is ontmoeting en uitwisseling gecreëerd.
Er is een nieuwe weg ingeslagen met de jongeren en verenigingen: een weg naar meer jongerenparticipatie. Voor de jongeren die het project een vervolg willen geven, vindt
overdracht plaats naar het jongerenwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website