Projectomschrijving

De MDT-reis

Deze MDT geeft jongeren uit aandachtswijken de kans om tijdens de zomervakantie als Buurtsportheld op de Krajicek Playground in de buurt aan de slag te gaan. Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen dicht bij huis en in een sociaal veilige omgeving kunnen sporten en spelen. Met een gezamenlijke kick-off per deelnemende gemeente wordt de aftrap voor deze MDT gegeven. Elke Buurtsportheld krijgt onder andere een beweegtas met daarin sport- en spelmaterialen voor de uitleen. De betrokken buurtsportcoach of jongerenwerker zorgt voor de begeleiding en blijft dit de hele MDT-reis doen.

Wat gaan Buurtsporthelden doen? Zij zijn hét aanspreekpunt voor de kids op de Playground. Ze zorgen voor de uitleen van sport- en spelmaterialen, helpen mee bij de activiteiten en toernooitjes én gaan zelf aan de slag om een leuk eindfeest te organiseren. De MDT-reis duurt 8 weken waarbij de Buurtsporthelden tijdens de zomervakantie 2x per week actief zijn op de Playground. In de maand voorafgaand aan de vakantie draaien ze alvast 1x per week mee. Ze sluiten de MDT-reis af met een sportief eindfeest dat zij zelf hebben georganiseerd en ontvangen een deelnamecertificaat en waardebon.

Doelen/ beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deze MDT geeft jongeren de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Ze leren meer over het werk van een buurtsportcoach / jongerenwerker en krijgen een kijkje in de wereld van een landelijke organisatie. Ook ontvangen ze een deelnamecertificaat en een waardebon. Deze reis kan ook tot een volgende reis leiden: toegang tot het Krajicek Scholarshipprogramma. Jongeren die hiervoor geselecteerd worden, gaan in ruil voor een studiebeurs structureel aan de slag voor de Krajicek Foundation. Ze leren alles over het werk op en rondom de Playground en gaan aan de slag met een persoonlijke ontwikkelingsplan. Kortom de uitgelezen kans om zichzelf op een duurzame en maatschappelijke manier verder te ontwikkelen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deze MDT zorgt ervoor dat kinderen in aandachtswijken die veelal niet op vakantie gaan, tijdens de zomervakantie lekker kunnen sporten en spelen op de Krajicek Playground in de buurt. De insteek is: met plezier bewegen, van elkaar leren én jezelf ontwikkelen. Dat draagt bij aan inclusie en vergroot de buurtbetrokkenheid. Bovendien kunnen buurtsport- en jongerenwerkorganisaties dankzij deze MDT ook in de zomervakantie hun activiteiten voortzetten.

Doelgroep

Jongeren uit aandachtswijken van 14 t/m 18 jaar.

Regio

Landelijk (126 Krajicek Playgrounds verspreid over 41 gemeenten).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website