Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren zijn de politici en bestuurders van de toekomst. Maar veel jongeren zien politiek als een saai onderwerp. Het staat ver van ze af en ‘er verandert toch niets’. Binnen JONG&politiek vervullen jongeren de maatschappelijke diensttijd binnen een (op te zetten) jongerenafdeling van een lokale politieke partij. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren wél een verschil maken. De jongeren zijn actief binnen hun eigen jongerenpartij, bepalen zelf met welke onderwerpen ze aan de slag gaan en hoe ze dat gaan doen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen agenda, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Wie deelneemt aan JONG&politiek hoort bij een hechte groep waarin vriendschappen ontstaan. Het is een groep die de zittende lokale politici wakker en alert houdt, en die opkomt voor de belangen van jongeren binnen de gemeente. De groep komt regelmatig samen en er zullen door de jongeren georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, een website maken, activiteiten in de gemeente organiseren of gastlessen op scholen verzorgen.

  • Voor de deelnemende organisaties

Vooral voor de betrokken politieke partijen en gemeentebesturen is meerwaarde te vinden in JONG&politiek. De huidige bestuurders worden vanuit dit project gevoed met ideeën van de jongeren uit hun gemeente. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, met name op het gebied van issues die jongeren betreffen. Daarnaast kunnen de jongerenafdelingen een kweekvijver voor nieuw politiek talent zijn.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen we jongeren meer politiek betrokken maken en de jongerenafdelingen een basis geven waarmee ze ook na de maatschappelijke diensttijd van 18 maanden de activiteiten kunnen doorzetten?

Resultaat

Lokale politiek is niet direct een onderwerp waar veel jongeren in geïnteresseerd zijn. In gemeenteraden zijn jongeren over het algemeen niet goed vertegenwoordigd. Dat terwijl besluiten die daar genomen worden ook direct invloed hebben op de leefomgeving en de toekomst van jongeren.

Jongeren van JONG&politiek komen wekelijks als lokale groep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en thema’s bepaald waarmee iets gaat gebeuren. Dat kan zijn een spreker uitnodigen. Informatie opzoeken. Een werkbezoek organiseren. Een training of cursus organiseren. Kijk voor een volledig overzicht van activiteiten op www.jongenpolitiek.nl.

Gemeenten vragen de jongeren inmiddels advies op jongerenthema’s en beleidstukken. Als groep maar ook individueel zijn jongeren ook politiek actief geworden.

Betreft jongeren van 17 tot 30 jaar in de regio Gelderland: De projectperiode is geëindigd. De groepen hebben besloten op eigen kracht door te gaan.

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 30 jaar

Regio

Gelderland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website