Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In deze proeftuin gaan jongeren zes maanden lang voor één dagdeel in de week aan de slag bij een maatschappelijke organisatie, overheid of bedrijf. Als jongerenambassadeurs werken ze mee aan een project, lopen ze mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie en geven ze advies en feedback over uiteenlopende thema’s. Deze proeftuin besteedt in het bijzonder aandacht aan jongeren met een chronische aandoening. De jongeren hebben tijdens het traject meerdere terugkombijeenkomsten met hun groep, waarbij ze ervaringen, dilemma’s en oplossingen met elkaar delen. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Voor jongeren is het een leerzame ervaring waarbij ze leren presenteren, adviseren, feedback geven en nadenken over wat zij belangrijk vinden. De diensttijd wordt afgesloten met een feestelijke eindconferentie, waarin jongeren ervaringen delen en de impact laten zien van de stem van jongeren in de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project zorgt voor meer maatschappelijke betrokkenheid. Deze nieuwe jongerenambassadeurs dragen bij aan een meer inclusieve samenleving. De resultaten en ervaringen worden gebundeld in een publicatie en vormen de basis van een online toolkit. Door jongeren te betrekken bij hun beleid, krijgen de organisaties inzicht in hoe zij kunnen aansluiten bij de beleving van jongeren. Ook zorgt het project voor zichtbaarheid van jongerenbelangen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kun je het beste moeilijk bereikbare jongeren werven en enthousiasmeren voor een maatschappelijke diensttijd?
  • Hoe kunnen zij via de MDT meer betrokken raken bij de samenleving? 

Doelgroep 

Jongeren tussen 15 en 21 jaar, met speciale aandacht voor jongeren met een beperking of chronische aandoening

Regio

Landelijk

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website