Projectomschrijving

In Ede hebben 7 groepen (in totaal 102) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afhankelijk van de behoefte, een MDT training gevolgd. Tijdens deze training hebben ze gebrainstormd over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren. Na deze training hebben ze onder begeleiding van de jeugdwerkers activiteiten georganiseerd. Zoals: het uitdelen van bloemen aan (kwetsbare) inwoners om hen een hart onder de riem te steken, cupcakes maken voor ouderen in een verzorgingstehuis, het opknappen van hun eigen jongeren bus (JOP, jongerenontmoetingsplek), zich samen inzetten voor hun eigen buurt/wijk, een gevoel van saamhorigheid creëren en meer mogelijkheden voor talentontwikkeling bieden, door het opzetten van een opnamestudio. Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden geleerd, zoals plannen, organiseren en samenwerken. De deelnemers van Jong & Meer light hebben zich ingezet voor de samenleving en mensen met verschillende achtergronden ontmoet en bij elkaar gebracht. “Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten”, zei een jongere. Deze ontmoeting heeft zowel impact gehad op de deelnemers zelf als andere betrokkenen. “Spread the love” is hier een mooi voorbeeld van. Omdat door corona veel jongeren een eenzame tijd hebben gehad, wilden ze juist kwetsbare jongeren een hart onder de riem steken. Om samen tijd te besteden en verbinding te creëren. Ook bij de andere activiteiten is er sprake van het inspelen op maatschappelijke noden. Het hebben van een zinvolle dagbesteding, ontmoetingen vormgeven binnen de mogelijkheden, nieuwe ervaringen opdoen, leren over eigen kunnen en nieuwe vaardigheden ontdekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website