Projectomschrijving

De MDT-reis

Jong & Meer 2.0 is voor jongeren die een voorbeeld willen worden voor hun buurt of wijk en anderen willen motiveren en activeren om ook een positieve bijdrage te leveren.

Gedurende maximaal 6 maanden besteden de jongeren minimaal 80 uur aan het programma, dat bestaat uit 2 pijlers. De eerste is een Young Leaders training, waarin de jongeren nieuwe skills leren en naar zichzelf en hun toekomst leren kijken. Zo worden ze geactiveerd om hun kennis en vaardigheden in te zetten als positief rolmodel voor andere jeugd. De tweede pijler is het bedenken en uitvoeren van een of meerdere sociale activiteiten in de eigen buurt, dorp of stad. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalkantine een make-over geven, een rolstoelpicknick organiseren voor ouderen in het verpleeghuis of levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.

De deelnemers aan Jong & Meer 2.0 krijgen ondersteuning van een jongerencoach en een kernteam, waarin mensen zitten uit het jongerenwerk maar bijvoorbeeld ook onderwijs, het lokale bedrijfsleven, verenigingen en gemeenten.

Dit reguliere MDT-project is een uitbreiding van de proeftuin Jong & Meer en het project Jong & Meer 2.0.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren halen voldoening uit de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving, het gevoel serieus genomen te worden, de ontwikkeling van vaardigheden door training en begeleiding en het beschikken over een klein budget voor de uitvoering van hun project. Daarnaast krijgen jongeren meer perspectief: door (kansarme) jongeren in een kansrijke omgeving te plaatsen, gaan er allerlei nieuwe deuren voor ze open.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De jongeren leren niet alleen meer over zichzelf, maar leren ook verantwoording te nemen voor hun eigen leven en een betere leefomgeving. Ze leren hoe ze hun eigen kracht en omgeving kunnen inzetten om iets te bereiken. Dat geeft jongeren vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Met de ervaringen die ze hebben opgedaan, kunnen jongeren zich ontwikkelen tot een positief rolmodel voor anderen. Dat is van grote meerwaarde voor de samenleving.

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren van 16 t/m 27 jaar.

Regio

Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Veluwe.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website