Projectomschrijving

De MDT-reis

Toegenomen ongelijkheid, de afname van de biodiversiteit en andere maatschappelijke vraagstukken. Daar gaan deelnemers tijdens het reguliere IK-Traineeship mee aan de slag in de vorm van campagnes. Met deze campagnes gaan de jongeren op een vernieuwende, niet polariserende manier maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen onder alle lagen van de Nederlandse bevolking.
Op deze manier kunnen jongeren hun stem laten horen en een actieve bijdrage leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving. Iets wat ze zelf ook steeds belangrijker vinden.

De jongeren werken in projectteams van 15 deelnemers onder begeleiding van reclamebureaus. Ze doe mee aan 4 trainingen, 2 workshops en 8 inspiratiesessies en er is wekelijks contact met hun begeleider. Tijdens elke editie krijgen de jongeren bovendien begeleiding van TheRockGroup, Royal Tropical Institute en toonaangevende reclamebureaus. Zowel op het gebied van proces en teamdynamiek als op de inhoud. Na het afronden van het traject ontvangen de jongeren een bewijs van deelname met daarop hun ontwikkelde vaardigheden. Op die manier kunnen ze een vliegende start maken op de arbeidsmarkt.

Er vinden 4 edities plaats en elk traject duurt 12 weken. De tijdsinvestering ligt tussen de 160-320 uur in totaal.

Betekenis

  • Voor jongeren

De deelnemers doen met dit traineeship een leerzame, maatschappelijke relevantie én uitdagende praktijkervaring op. Ze leren hun kennis en vaardigheden inzetten voor maatschappelijke vraagstukken waar ze op een concrete en zichtbare manier hun bijdrage aan leveren. Iets wat zorgt voor een gevoel van trots. Tijdens het maken van de campagnes leren ze om ingewikkelde materie om te zetten naar iets concreets voor een brede doelgroep. Een vaardigheid die goed van pas komt bij een toekomstige baan. Ook bouwen ze een multidisciplinair netwerk op, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De thema’s die aan bod komen sluiten aan op de duurzaamheidsagenda van de VN: de  Sustainable Development Goals (SDGs). Het doel is om wereldwijs een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De MDT-reis draagt bovendien bij aan de thema’s inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie. Dit doen we door jongeren uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden te werven, waardoor ze van elkaar kunnen leren en zien hoe maatschappelijke thema’s relevant zijn in elkaars leven. Tijdens het testen van de campagne ontmoeten ze daarnaast mensen uit alle lagen van de bevolking.

Doelgroep

Jongeren tussen de 18-27 jaar die op MBO, HBO en WO niveau gaan studeren, studeren of hebben gestudeerd.

Regio

Landelijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website