Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Het plan? Vijf coaches in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar krijgen een opleiding, waarna ze een betaalde junior functie krijgen voor tussen de 10 en 32 uur in de week. Deze coaches gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen leefwereld. Die begeleiden ze naar een MDt op maat, die aansluit bij hun motivatie en leerdoelen. Dat kan zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, natuur en milieu, techniek, zorg, etc. Na een match blijven ze de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen ervoor dat deelnemers de nodige aandacht, waardering en ondersteuning krijgen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren krijgen de kans om iets te doen dat perfect bij hen past. Ze krijgen meer inzicht in hun competenties, ontwikkelen zelfvertrouwen en ontdekken de waarde die zij voor de maatschappij kunnen hebben. Jongeren leren ook hoe waardevol het is om zich in te zetten voor een ander. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Zo’n 40 tot 60 organisaties in Zwolle krijgen met de jongeren een frisse blik in huis, die zorgt voor meer vitaliteit. Ze krijgen free publicity, bouwen een netwerk op met andere deelnemers en krijgen de kans om iets voor de maatschappij te doen.

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • Welke voorwaarden stellen jongeren aan een MDt-traject?
  • Wat is nodig om goede coaches op te leiden, die coachen op basis van gelijkwaardigheid?
  • Welke aanpak is geschikt voor welke doelgroep? 

Doelgroep 

135 jongeren van 15 tot en met 25 jaar (waarvan minimaal 30 jongeren in kwetsbare situaties)

Regio

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website