Projectomschrijving

De MDT-reis

In deze MDT-reis maken jongeren Amsterdam socialer en mooier. Ze gaan sociaal ondernemen, helpen mensen met vrijwilligerswerk of leren hoe ze hun netwerk kunnen inzetten. Op basis van hun wensen en behoeften maken ze een keuze uit een van de 6 trainingsprogramma’s met vaste en flexibele onderdelen.

Iedere jongere gaat vervolgens aan de slag op een ervaringsplek. Ze lopen mee in bestaande activiteiten, voeren zelfstandig aanvullende taken uit en krijgen zij de gelegenheid voor uitvoering van eigen projecten en activiteiten. De thematische programma’s zijn:
•    Sociaal ondernemerschap
•    Empowering talentz
•    Ympact maken
•    Sportieve Stad
•    Jong & jongerenwerk

De jongere krijgt begeleiding van een ervaren en geschoolde coach. De coach is altijd bereikbaar en komt regelmatig op bezoek bij de gastorganisatie. Hij heeft als doel: voor iedere deelnemer is MDT een positieve ervaring, een mooie persoonlijke ontwikkeling en geeft het een succesgevoel bij afronding. Daarnaast komen de jongeren regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en jongeren met een andere achtergrond en afkomst te ontmoeten.

Dit project is een vervolg op de proeftuin MDT Amsterdam.

Betekenis

  • Voor jongeren

De mooiste beloning bij deelname aan MDT is natuurlijk de ervaring die wordt opgedaan, de ontmoeting
met andere jongeren, de persoonlijke groei die wordt doorgemaakt en de impact die jongeren zelf maken in de stad. Maar ook de materiele kant wordt niet vergeten. Ze krijgen een onkostenvergoeding en als bewijs van opgedane ervaring en ontwikkelde competenties ontvangen ze het landelijke MDT-certificaat en de MDT-Europass. En bij de afronding hoort natuurlijk ook een leuk eindfeest.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De grootste meerwaarde voor de samenleving is het bij elkaar brengen van groepen jongeren die normaal niet of amper met elkaar samenleven of samenwerken. MDT helpt deze maatschappelijke segregatie te doorbreken en tegelijkertijd de culturele bagage van deelnemers te vergroten. Ook draagt MDT bij aan de uitgangspunten van de gemeente voor kansengelijkheid en een verbonden stad. Netwerkpartners werken nauw samen en delen kennis en ervaring. Gastorganisaties komen in contact met gemotiveerde jongeren die tijdens hun vrijwillige inzet ook nog een gedegen training en persoonlijke begeleiding krijgen. En leren zij omgaan met jongeren waar voorheen wellicht nog geen ervaring was opgedaan. Een mooie gelegenheid om deze gemotiveerde jongeren als vrijwilliger of toekomstig werknemer aan hun organisatie te binden.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die 13-15 uur per week tijd hebben of kunnen vrijmaken voor vrijwillige inzet in de samenleving.

Regio

Groot Amsterdam

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website