Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit project starten jongeren hun MDT bij Stichting IMC Weekendschool. Daar leren gemotiveerde kinderen om vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes te maken voor hun toekomst. De jongeren worden coach en rolmodel voor de leerlingen en krijgen veel mogelijkheden om hieraan zelf een invulling te geven. Een huiswerkclub voor 10-14 jarigen opzetten bijvoorbeeld. Of kinderen die nieuw zijn in Nederland helpen bij hun integratie. Wie liever iets doet met sport en spel kan tijdens schoolvakanties sportieve activiteiten en uitjes organiseren.
De jongeren krijgen van het begin tot het eind van hun MDT persoonlijke begeleiding van medewerkers van de weekendschool. Daardoor kunnen zij zich goed op hun taken voorbereiden. In het project IMCoach zijn de ervaringen uit de proeftuin gebruikt om het programma verder te verbeteren en uit te bouwen. Zo is het de bedoeling om de programma’s van de weekendscholen beter met elkaar te verbinden en te zorgen voor een evenwichtige regionale spreiding.  

Betekenis

  • Voor jongeren

Jezelf ontwikkelen door leerlingen van Stichting IMC Weekendschool te helpen hun talenten te ontdekken. Daar gaat het om bij dit project. De jongeren ontwikkelen nieuwe kennis en vaardigheden. Leiding geven en coachen bijvoorbeeld. En dat kan hen weer helpen bij het vinden van werk. Het contact met kinderen uit andere culturen, geeft jongeren een bredere blik op de wereld. Ook krijgen zij een concrete beloning. In de vorm van studiepunten of een waardebon voor evenementen naar keuze. En als bewijs voor wat ze hebben gedaan en geleerd, ontvangen zij het Europass certificaat voor vrijwilligers: een mooie aanvulling op hun cv!

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

IMCoach draagt bij aan de verdere verbetering van de programma’s van Stichting IMC Weekendschool en geeft een stevige impuls aan de sociale cohesie in de samenleving. Doordat jongeren structureel met de kinderen van Stichting IMC Weekendschool werken, zullen ze meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen en meer begrip voor situaties van anderen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot betrokken burgers die willen blijven bijdragen aan een sterkere samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar

Regio

Landelijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website