Projectomschrijving

De MDT-reis

Met IMCoach+ doen jongeren hun MDT bij Stichting IMC Weekendschool. Nieuwsgierige kinderen maken hier kennis met allerlei beroepen, zodat ze leren wat ze later allemaal kunnen worden. Dit stimuleert de leerlingen om hun interesses, talenten en toekomstdromen te volgen.

De deelnemende jongeren zijn als IMCoach een rolmodel voor de leerlingen van de Weekendschool. De deelnemende jongeren zijn als IMCoach een rolmodel voor de leerlingen van de Weekendschool. Ze begeleiden bij onze programma’s door de week én in het weekend in de klas, helpen (online) met huiswerk of bij de lesvoorbereiding. Concrete werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een professionele kunstenaar assisteren tijdens de kunstles, of kinderen die nieuw zijn in Nederland helpen bij hun integratie.

De IMCoaches krijgen persoonlijke begeleiding op maat, ontwikkelen hun coaching skills en krijgen toegang tot het e-learning platform SkillsBuild waarmee ze allerlei mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Met dit reguliere MDT-project wordt de inzet van IMCoaches opgeschaald, uitgebreid en versterkt, op basis van feedback uit IMCoach en IMCoach2.0.

Betekenis

  • Voor jongeren

IMCoaches krijgen de kans om hun eigen ontwikkeltraject vorm te geven en kunnen bijvoorbeeld hun presentatie-, organisatie- of coachingsvaardigheden verder ontwikkelen. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en ontwikkelen zij zich gedurende het traject tot een rolmodel en inspiratiebron voor de leerlingen en alumni van de Weekendschool. Ook bouwen ze een waardevol netwerk op, dat ze kunnen inzetten om hun stage- en baankansen te vergroten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

IMCoach+ draagt bij aan het programma van de Weekendschool en geeft daarmee een impuls aan de sociale cohesie in de samenleving. Het betrekken van de IMCoaches bij de leerlingen versterkt het belang voor en de betrokkenheid bij een inclusieve samenleving. De jongeren leren zich beter te verplaatsen in anderen en krijgen meer verantwoordelijkheidsgevoel.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Landelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website