Projectomschrijving

Hope-XXL-Hunted.fun. Gaaf iets doen wat ik zelf leuk vind, waar ik kan laten zien wat ik kan maar ook nieuwe skills leer. Jongeren hebben het Outdoor spel Hunted georganiseerd. Door het spel eerst samen te spelen leerde zij de ins en outs van het spel en ontdekte zij de organisatie en begeleidingsbehoefte. Zij behaalde het certificaat Hunted trainer door deel te nemen aan skills trainingen: werven deelnemers, samenwerken, begeleiden/leiden van een groep, en communicatie. De opgedane vaardigheden konden zij tijdens het organiseren en spelen van het spel toepassen. Het team ging aan de slag
om jong en oud in beweging te krijgen. Dit is gelukt! Dat de inzet van de jongeren zoveel plezier opleverde bij andere gaf de jongeren het gevoel dat ze nuttig waren. De waardering werd bevestigd met het omarmen van het initiatief door een lokale organisatie als alternatief voor het wegvallen van de jaarlijkse zomerafsluiting “Westervoort in Beweging.” Het team heeft de Hunted Cup georganiseerd. Teams van diverse leeftijden hebben gestreden om de Hunted Cup. De deelnemende teams bestaan uit diverse leeftijden en waren afwisselend boef of politie. Binnen een speelveld moest de boef uit handen van de politie blijven. Per team werd gebruikt gemaakt van een telefoon waarop het speelveld zichtbaar was. Via de app kregen de deelnemende teams opdrachten. Dit onder begeleiding van de MDT Hunted
Instructeurs. Er is met succes een alternatief geboden voor de leegte die is ontstaan door corona en de zomerstop met het stilvallen van verenigingsactiviteiten en de bijbehorende ontmoeting. De inzet van de
jongeren heeft ertoe geleid dat er passend binnen de corona maatregelen een aanbod is voor vermaak, ontmoeting, en beweging. Dit door in de buitenlucht op meerdere momenten in de week deze activiteit mogelijk te maken waar alle leeftijden, verenigingen en organisaties onbeperkt aan deel kunnen nemen. De succes ervaring heeft een positief effect op de jongeren, zij voelen zich gewaardeerd en nuttig dit droeg bij aan het zelfvertrouwen. Dit zorgde voor toenemende motivatie en gaf een boost aan hun inzet. Hunted wordt voortgezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website