Projectomschrijving

De MDT-reis

De MDT-reis begint met de training Young Leaders. Daarin worden de deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten voor anderen. Ze versterken hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens de training bedenken de jongeren ook een plan voor een sociale activiteit in hun buurt. Bijvoorbeeld een opruimactie om het milieubewustzijn te vergroten, of het organiseren van sportactiviteiten voor en met kinderen.

In het tweede deel van het MDT-traject gaan ze concreet aan de slag met hun plan. Ze worden gekoppeld aan een van de gastorganisaties. Deze organisaties hebben een groot netwerk van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zoals vluchtelingen en statushouders, eenzame ouderen, mensen met een beperking of mensen die in armoede leven.
Bij de uitvoering van hun plan worden de jongeren ondersteund door een jongerencoach van de gastorganisatie.

De MDT-reis duurt 4 tot 6 maanden. Jongeren zijn er gemiddeld 4 tot 6 uur per week mee bezig, onder onderwijstijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ontdekken hun talenten en leggen contact met mensen waar ze in hun dagelijks leven weinig mee in aanraking komen. Deze MDT is voor jongeren ook een goede manier om te ontdekken wat de participatiesamenleving inhoudt en welke rol ze in de toekomst in de samenleving willen spelen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren hebben een frisse kijk op allerlei problemen in de samenleving. Ze kunnen met nieuwe oplossingen komen om elkaar te ondersteunen en anders met elkaar om te gaan. Voor maatschappelijke organisaties is dit MDT-traject ook een kans om jongeren langer aan zich te binden.

Doelgroep

Studenten van 26 t/m 27 jaar, die een opleiding binnen de sector zorg, welzijn en sport volgen op het Graafschap College.

Regio

Achterhoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website