Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, stijgt flink als omstanders starten met reanimeren. Het zou daarom goed zijn als iedere burger leert reanimeren, bij voorkeur al in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit project krijgen mbo- en hbo-studenten in opleiding tot sportdocent en mbo- en hbo-studenten verpleegkunde een opleiding tot reanimatie-instructeur. Vervolgens gaan ze samen met studenten geneeskunde en docenten, opgeleid tot reanimatie-instructeur, reanimatietrainingen geven op scholen. Ook kunnen ze programma’s ontwikkelen voor het bereiken van andere jongeren en ter vernieuwing van reanimatietraining op scholen. Bijvoorbeeld door het opzetten van quizzen en andere (spel)programma’s.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers worden heroes doordat ze kennis en vaardigheden opdoen om goed te kunnen handelen bij een acute hartstilstand. Daarnaast leren ze de opgedane kennis en vaardigheden op anderen over te brengen. Ze ontvangen certificaten van de behaalde opleidingen en ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet bij de trainingen op scholen. De verpleegkundestudenten en sportdocenten in opleiding leren hoe leuk het kan zijn om andere studenten iets levensbelangrijks te leren.

  • Voor de deelnemende organisaties

Nederland krijgt er een hoop reanimatie-instructeurs bij. Meer leerlingen kunnen op school reanimatietraining krijgen, waardoor de overlevingskansen bij een hartstilstand groter wordt. Bovendien kan dit project interesse aanwakkeren voor het werken binnen de acute zorg, bij een ambulancedienst bijvoorbeeld. Deze sector kampt met een extreem tekort aan personeel.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Wat is het percentage mbo-, hbo-verpleegkundigen en sportdocenten in opleiding die opgeleid willen worden tot reanimatie-instructeur?
  • Zijn er verschillen in het functioneren van mbo-, hbo-verpleegkundigen en sportdocenten in opleiding als reanimatie-instructeur in vergelijking met studenten geneeskunde?
  • Wat is de tevredenheid van de bij het MDT-project betrokken leerlingen, studenten, scholen en organisaties?

Doelgroep

Verpleegkundigen in opleiding en sportdocenten in opleiding van 17 tot 30 jaar

Regio

Limburg, Noord-Brabant

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website