Projectomschrijving

De MDT-reis

Dementerende ouderen helpen, voedselverspilling tegengaan of helpen bij een daklozenopvang? In deze MDT dragen jongeren bij aan de preventie van grote problematiek zoals schulden, armoede, eenzaamheid en depressie. Dat doen ze bij gastorganisaties zoals een zorg- of welzijnsorganisatie, organisaties die zich richten op kwetsbare bewoners of ze doen mee aan een maatschappelijk project gericht op duurzaamheid, biologische producten en circulaire economie.

Naast het vrijwilligerswerk bij een van de gastorganisaties is maar liefst 4 van de 16 uur per week inzet gereserveerd voor training, intervisie en ontmoeting. Iets goeds doen voor de maatschappij en goede begeleiding zorgen ervoor dat de jongeren gaan stralen!

Jongeren sluiten deze MDT-reis af met een slotviering, waarin ze terugblikken en een presentatie geven over hun ervaringen. Willen ze vrijwilligerswerk blijven doen? Dan wordt er samen gekeken naar een kortstondige òf blijvende match.

Dit project is een vervolg op de proeftuin GLOW UP! – MDT Rotterdam.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren kunnen in de praktijk ontdekken wat ze kunnen, wat ze willen, hoe ze naar zichzelf en anderen kijken. Uit GLOW UP! fase 1 blijkt dat ze na deze MDT zelfverzekerder en meer in balans zijn. Ze gaan blijvende vriendschappen aan met leeftijdgenoten in hun community, waardoor ze minder eenzaamheid ervaren en in aanraking komen met jongeren en professionals die ze anders niet zouden ontmoeten. De deelnemers krijgen meer zicht op wie ze zijn en wat ze willen in de toekomst. Bovendien vergroten ze hun netwerk en maatschappelijke betrokkenheid en staan ze positief tegenover het doen van vrijwilligerswerk.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deze MDT helpt jongeren om beter om te gaan met de uitdagingen die op hen en de samenleving afkomen. Dat levert de gemeente een bottom-up beweging op van sociaal ondernemende burgers en betrokken Rotterdammers die meebouwen aan een weerbare, sociale en inclusieve stad. De maatschappelijke organisaties kunnen de hulp van jongeren goed gebruiken. Ze hebben creatieve ideeën, een frisse blik, zijn bereid hun handen uit de mouwen te steken en leergierig. MDT helpt ze de jongeren te bereiken en hun organisatie en vrijwilligerswerk ‘jongerenproof’ te maken. Hoe beter hen dat lukt, hoe meer jongeren deel gaan uitmaken van het dna van de organisaties.

Doelgroep

Kwetsbare tot zeer kwetsbare en weerbare jongeren tussen de 17 en 27 jaar die zich willen ontwikkelen door iets te doen voor de samenleving.

Regio

COROP-regio Groot-Rijnmond

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website