Projectomschrijving

De MDT-reis

Motivatie en toekomstperspectief. Daar draait het om in FLOW!, een MDT-traject in het onderwijs in en om Utrecht. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen, andere deelnemers ontmoeten en iets positiefs doen voor de maatschappij.  Hiermee geeft FLOW! Utrechtse Jongeren bouwstenen om vol zelfvertrouwen hun plek in de maatschappij te vinden.’
Via een mentor of vertrouwenspersoon op school, meldt een deelnemer zich aan. wordt een deelnemer aangemeld. Bij de start krijgt elke deelnemer een mentor, die ook vertrouwenspersoon is. Samen bedenken ze wat de hulpvraag van de jongere is. Dat kan zijn deelnemen aan de samenleving, hun horizon verbreden, zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan of hun kansen in de maatschappij vergroten.  

De MDT-reis start met een talentscan en daaraan gekoppeld een coachingsgesprek, waarna wordt gekeken welk deeltraject het best aansluit bij de hulpvraag.
Na de keuze voor het deeltraject wordt de leerling begeleid door de kiezen voor een deeltraject en vanuit daar wordt deze leerling begeleid door de trajectleider die de rest van het dit traject met de deelnemer doorloopt.

Het traject start met theoretische voorbereiding als fundament voor de praktijkervaring op de doeplekken. Zowel de theorie als praktijkervaring vallen deels of geheel binnen de reguliere lesuren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst ontmoeten deelnemers ook andere leerlingen die hetzelfde traject gaan volgen en krijgen een begeleider toegewezen. En dan is het tijd voor de praktijk: de doe-plek. Ook daar is er uiteraard begeleiding.
Aan het einde is er een gezamenlijke terugkomdag per traject en worden de deelnemers beloond met een officieel MDT-certificaat. In totaal kost het de hele MDT-reis ongeveer 80 uur.

Betekenis

•    Voor jongeren
Doordat het deeltraject aansluit bij de hulpvraag van de jongere zelf, heeft het automatisch meerwaarde. Omdat de jongere kan kiezen voor een bepaald traject dat geheel of binnen het reguliere curriculum valt, ontstaat er een grotere motivatie. Jongeren voelen zich gesteund, hebben meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst en de maatschappij.  

•    Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Jongeren zijn door deze MDT-reis beter voorbereid op deelname aan de maatschappij. Ze maken een bewustere keuze voor hun toekomstige beroep. Ook helpt het leerlingen met weinig motivatie op school inzien dat er een plek in de maatschappij is waar ze waardevol zijn. Door hun inzet bij maatschappelijke organisaties, hebben deelnemers een positieve impact in de sectoren zorg, cultuur, natuur etc. Niet alleen door de extra handjes, maar ook doordat de organisaties hierdoor meer inzicht krijg in de werknemers van de toekomst. Ook kunnen ze werken aan hun diversiteitsdoelstellingen.

Doelgroep

Leerlingen van de PCOU Willibrord en NUOVO in en om Utrecht in de leeftijd van 14-18 jaar van alle opleidingsniveaus.   

Regio

Utrecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website