Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Maatwerk en keuzevrijheid; dat zijn de uitgangspunten van de proeftuin Fix. De ambitie is om 750 jongeren te koppelen aan een van de tientallen betrokken organisaties. Het vrijwilligerswerk varieert van ondersteuning op festivals, kinderoppas, het organiseren van sportactiviteiten tot samen koken/eten. Via een online platform, een matching-app en spreekuren kunnen jongeren hun wensen verkennen en kenbaar maken. Bijzonder aan dit project is dat jongeren zelf een sleutelrol spelen in het vormgeven van de proeftuin; een mooi voorbeeld van co-creatie. 25 jongeren worden opgeleid tot 'Matchmaker'. De 'Matchmakers' houden bijvoorbeeld spreekuren en begeleiden de jongeren.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Deelnemers ontdekken de meerwaarde van hun inzet: ze doen ervaring op, ontwikkelen hun eigenwaarde en nieuwe vaardigheden en ontvangen een beloning. De jongere verdient social points: punten die ingezet kunnen worden voor gezonde producten, educatie op het gebied van zelfontplooiing en loopbaanbegeleiding, reizen of spaardoelen. Daarnaast ontvangt de jongere een certificaat met specificaties over de MDT.

  • Voor de deelnemende organisaties/de samenleving

Het betrekken van jongeren bij de samenleving is niet alleen een taak van school, welzijn en ouders, maar ook van (maatschappelijke) organisaties. Door mogelijkheden te creëren voor jongeren leggen zij de basis voor de nieuwe, wederkerige maatschappij waarin naar elkaar omkijken de norm is. 

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • In hoeverre is de fun- en beloningsfactor een stimulans voor jongeren om deel te nemen aan de MDT?
  • Wat verstaan jongeren zelf onder maatschappelijk actief zijn en hoe kunnen we hun interesses zo goed mogelijk in kaart brengen? 
  • Welke stappen moeten we zetten om tot een landelijk implementeerbare aanpak te komen? 

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 12-27 jaar

Regio

Stad Groningen

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website