Projectomschrijving

De MDT-reis

De jongeren die deelnemen aan dit reguliere MDT-project starten met teambuildingsoefeningen, waarin ze elkaar en hun peer-educators leren kennen. Hierin is onder andere aandacht voor sociaal ondernemend gedrag, 21st-century skills en het leren toepassen van deze skills in hun loopbaan. De deelnemers bepalen samen met hun peer-educators waar hun krachten en uitdagingen liggen en stellen aan de hand daarvan een Futureplan op.

Gastsprekers van verschillende regionale duurzame en sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties komen langs om deelnemers te enthousiasmeren en hun perspectief te verbreden. De jongeren gaan daarna aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers, of starten een eigen onderneming. Ook is het mogelijk om op locatie een beroepsoriëntatie te doen, of een sociaal ondernemende opdracht uit te voeren.

Elke 2 weken wordt er in de groep gereflecteerd op zogeheten ‘straal- en struikelmomenten’. Ook krijgen de jongeren individuele begeleiding van een coach. De MDT-reis eindigt met een evaluatie met de coach en de uitreiking van een certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen inzicht in zichzelf en hun talenten en ontwikkelen hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. Vervolgens leren ze deze talenten en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij. Dit is goed voor hun zelfontplooiing en stimuleert (sociaal) ondernemerschap. De jongeren leren hierdoor hoe ze goed kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij, zonder zichzelf daarbij uit het oog te verliezen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Ondernemend gedrag helpt de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten en dat leidt tot minder maatschappelijke uitval. Deelnemende sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties leren van de verfrissende insteek en praktische denkwijze van jongeren. Bovendien hebben de jongeren talenten en competenties die ondernemingen en organisaties goed kunnen gebruiken.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 23 jaar die obstakels ervaren in hun studieloopbaan, omdat ze uitgevallen zijn, dreigen uit te vallen of niet op hun plek zitten.

Regio

Flevoland en Groot-Amsterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website