Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties jongeren bereiken? Dat weten de jongeren zelf het best en daar gaan ze deze organisaties tijdens FASTforward in adviseren. Het Filmhuis bijvoorbeeld wordt alleen bezocht door volwassenen. Een jongere kan Het Filmhuis helpen om te bedenken wat er moet gebeuren aan het filmaanbod en de PR om meer jongeren te trekken. Om een goed advies te kunnen geven, krijgen de jongeren begeleiding. Zo zijn er 2 workshops die gaan over adviseren en zijn tijdens het project 2 coaches met een begeleidende rol actief.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Door de workshops en het uitbrengen van een advies doen de deelnemers nieuwe vaardigheden op. Bovendien krijgen zij het gevoel als expert gezien te worden. Verder is deelname aan de maatschappelijke diensttijd een ervaring die de deelnemers helpt bij een latere beroepskeuze. Na afronding van het project ontvangen deelnemers een getuigschrift: een mooie aanvulling op het CV.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Na deelname aan dit project zijn de organisaties beter in staat om jonge vrijwilligers, cliënten of deelnemers te vinden en aan zich te binden. Ze kunnen toekomstige activiteiten afstemmen op nieuwe generaties, door moderne digitale middelen in te zetten bij marketing en PR. Er wordt een brug geslagen tussen digital natives (de jongeren) en digital immigrants (de organisaties). Dit project brengt beide groepen tot elkaar, wat een positief effect heeft op de toekomst van maatschappelijke organisaties.

Na FASTforward zullen meer jongeren gebruik maken van de diensten van de maatschappelijke organisaties of zich aanmelden als vrijwilliger of medewerker van deze organisaties.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen we organisaties zo goed mogelijk helpen bij het formuleren van hun vraagstuk?
  • Kan deze vorm van maatschappelijke diensttijd meerwaarde opleveren voor schoolverlaters, asielgerechtigden en risicojongeren?
  • Lukt het om met de juiste begeleiding de jongeren goede adviezen te laten geven waar de organisaties mee vooruit kunnen?
  • Hebben de jongeren voor hun toekomstige beroepskeuze iets aan deze proeftuin?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 27 jaar

Regio

Limburg

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website