Projectomschrijving

De MDT-reis

Deze MDT gaat over de kracht van ontmoeting en brengt jonge statushouders in contact met mensen die ze normaal niet snel tegenkomen, zoals kwetsbare ouderen en Nederland-se leeftijdgenoten. De deelnemers gaan - eventueel samen met andere jongeren - aan de slag met activiteiten waar ouderen blij van worden. Voorbeelden: een cultuurquiz, een bin-go, samen wandelen of dansen, culturele presentatie en filmpjes maken over maatschappe-lijke thema’s. Jongeren die met duurzaamheid aan de slag willen, kunnen meelopen bij een milieuorganisatie via Milieudefensie of aan de slag in een moestuin in de wijk.

New Rootz zorgt voor de match en begeleiding door jongerencoaches. Jongeren versterken hun skills in workshops op het gebied van communiceren, presenteren, omgaan met ver-schillen, informatie over de toekomst en leven in Nederland. Ook zijn er workshops in hip hop, rap, zang, theater, fotografie, vloggen en community art. Ze werken ook aan een digi-taal portfolio voor hun toekomst. De partners leveren het netwerk. In de aanloop van het project wordt een Jongerenlab georganiseerd, om het project nog beter af te stemmen op de wensen van de deelnemers.

Betekenis

  • Voor jongeren

De deelnemers krijgen een breder perspectief op de thema’s ‘samenleving’ en ‘inclusie’. De masterclasses geven hen de kans om nieuwe vaardigheden te leren voor de toekomst. Hiermee versterken ze hun burgerschapsvaardigheden en cv. Door de ontmoetingen met kwetsbare Nederlanders leren de deelnemers zich vanuit compassie te verbinden, in dia-loog te gaan en een sociale activiteit te organiseren. Na afronding van het project ontvangt elke deelnemer een certificaat en een beloning in de vorm van T-shirts en gadgets.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jongereninzet tijdens dit project levert nieuwe perspectieven op voor de samenleving. Verschillende kwetsbare groepen zoals ouderen leren de sterke kant van de jonge status-houders kennen. Daarnaast laten de deelnemers zien hoe krachtig hun inzet en betrokken-heid bij deze doelgroepen is. Dat zorgt over en weer voor verbinding en meer begrip. Door te laten zien wat ze doen en dit te delen op sociale media inspireren de deelnemende jon-geren ook anderen jongeren voor deze MDT-reis. Verder geeft deze MDT organisatie de kans om ervaring op te doen met diversiteit én het werken met jongeren. De laatste omdat deelnemers met meer ervaring mee kunnen doen als peercoach.

Doelgroep

Jonge statushouders en jongeren met een migratieachtergrond van 14 tot 27 jaar

Regio

Gelderland, Veluwe, Arnhem/Nijmegen (Apeldoorn,  Arnhem, Buren, Culemborg, Gelder-malsen, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website