Projectomschrijving

MDT-reis

De SWOM Academie is er voor jongeren met een beperking die (nog) niet volwaardig meedoen in de samenleving, maar die zich wel willen en kunnen inzetten kunnen voor een ander. Rekening houdend met hun capaciteiten, wensen en belastbaarheid krijgen zij de kans zich te ontwikkelen en een eigen gewaardeerde plek in de maatschappij te vinden. Dankzij coaching, training, assessments en de contacten met ervaringsdeskundige jongeren bouwen zij een sociaal netwerk op en ontdekken zij hun wensen en talenten. Daarnaast helpen en ontmoeten zij andere jongeren. Tot slot gaan zij aan de slag met een opdracht op doe-plekken bij partnerorganisaties. Bijvoorbeeld in de horeca, in een buurthuis, op een school of bij een commercieel bedrijf. Daarbij is er veel ruimte voor eigen initiatief en ervaren de jongeren in diverse rollen hoe het is meer in de maatschappij te staan.

De Participatie Academie is een initiatief van de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Dit vloeit voort uit de positieve ervaringen met de proeftuin ‘Samen Isolement Doorbreken’.

Betekenis

  • Voor jongeren

De SWOM Academie komt tegemoet aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren die gezien willen worden in hun talenten, die hun cv willen verrijken en die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Dat kan op een zinvolle manier, waardoor zich nieuwe deuren voor hen openen en zij een eigen plek in de maatschappij vinden. Het project leert jongeren structuur aan te brengen en te kiezen voor een gezonde daginvulling. Dit doorbreekt het sociaal isolement en vergroot het gevoel van waardigheid.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat kwetsbare jongeren uit hun sociaal isolement komen, kunnen publieke instanties deze vaak onzichtbare groep beter bereiken. Dit heeft meerwaarde voor de samenleving en voor de partners, waaronder het UWV en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doordat de jongeren hun talenten ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en zichzelf ontplooien, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 18 - 27 jaar met een lichamelijke of verstandelijke (arbeids)beperking.

Regio

Landelijk. Specifiek de gemeenten: Dalfsen, Den Haag, Hardenberg, Kampen, Leidschendam-Voorburg, Ommen, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Staphorst, Steenwijkerland, Wassenaar, Zoetermeer, Zwartewaterland, Zwolle.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website