Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Culturele Carroussel bestaat uit een groeps- en individueel traject. Het groepstraject "Launch your Future" biedt kwetsbare jongeren  (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en jonge statushouders) een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuur project. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen en worden daarbij begeleid door professionals. Ze werken toe  naar een creatieve eindpresentatie. In het individuele traject gaan de jongeren individueel vrijwilligerswerk uitvoeren bij de deelnemende organisaties. Bij het Beauforthuis bijvoorbeeld, kan per periode van 3 maanden geholpen worden met de opbouw van concerten en kaartverkoop. Na elke maand wordt er met de deelnemers besproken hoe het gaat: wat gaat goed en wat kan er beter? In het traject krijgen ze trainingen om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, te starten met een talententraining. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren bouwen zelfvertrouwen op, worden bijzondere ervaringen rijker en leren nieuwe vaardigheden. Daarnaast krijgen ze een certificaat met een omschrijving van hun bijdrage. Voor de individuele inzet bij culturele organisaties krijgen jongeren €3,50 vergoeding per dagdeel, na het succesvol afronden van het traject.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De organisaties die meewerken aan dit project kunnen voor de duur van het project extra handen verwachten. Ook zorgen de deelnemers voor een verjonging van de vrijwilligers. De positieve ervaring die zowel in de groep als individueel wordt opgedaan leidt bij de deelnemers tot een positieve ervaring als het gaat om vrijwilligerswerk. In de toekomst zullen zij sneller overwegen om deel te nemen aan vrijwilligerswerk en dus een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Vergroten kwetsbare jongeren hun kansen in de maatschappij en arbeidsmarkt door deelname aan de MDT?
  • Wat voor impact heeft het project Launch your Future op de jongeren?
  • Wat voor impact heeft de individuele inzet van de jongeren op hen en wat voor impact hebben de jongeren op de organisaties?
  • Heeft de tijdsduur van de individuele inzet van jongeren invloed op de impact van het project op de jongeren?

Doelgroep

Kwetsbare jongeren van 16 tot 30 jaar

Regio

Zeist

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website