Projectomschrijving

De MDT-reis

Iedereen kan een changemaker zijn, jij ook! #Changemakers moedigt middelbare scholieren aan zich in te zetten voor anderen of voor klimaatverbetering. Via workshops en vaardigheidstrainingen, met zowel on- als offlineonderdelen, ontwikkelen jongeren hun kwaliteiten. Ook ontdekken ze waar hun interesses liggen en wat ze belangrijk vinden.
Na het workshop- en trainingsprogramma van 7 weken gaan jongeren samen met een coach aan de slag om hun eigen project op te zetten. Hun coach is een ouderejaars leerling. Daarnaast worden ze bijgestaan door professionele coaches en door de KidsRights vraagbaak, specialist in het begeleiden van jongeren.
Op basis van een vragenlijst en met behulp van kunstmatige intelligentie krijgen ze een persoonlijk interesseprofiel. Bijvoorbeeld ‘de groene strijder’ of ‘het sociale dier’. Via dit profiel kunnen ze contact zoeken met (vrijwilligers)organisaties die aansluiten bij hun interesses en kwaliteiten. Daarna gaan ze op onderzoek uit: praten met hun doelgroep om erachter te komen wat die wil. Na deze gesprekken zetten ze binnen 3 weken een eigen activiteit op. Dat kan van alles zijn: een discoavond voor een bejaardentehuis, een gametoernooi voor jongeren in een buurthuis of met een supboard afval uit de rivier opvissen.

Dit MDT-programma wordt volledig in het Engels aangeboden. In totaal duurt het 3 tot 6 maanden. Gemiddeld besteden jongeren 4 uur per week aan het programma. Zij kunnen dit  grotendeels in schooltijd volgen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens dit MDT-programma kunnen jongeren zich op een andere manier laten zien en ontwikkelen dan binnen het reguliere schoolprogramma. Ze leren zichzelf beter kennen.  Bovendien krijgen ze meer oog voor de buitenwereld en een groter netwerk, binnen en buiten school. Deelname aan de workshops en het werken aan een eigen project vergroot hun zelfvertrouwen en draagt bij aan hun studievaardigheden.

  • Voor de deelnemende organisaties en /of de samenleving

Middelbare scholieren worden geënthousiasmeerd om vrijwilligerswerk te doen of zich op sociaal ondernemende wijze in te zetten voor de samenleving. Dit verhoogt de kans dat ze zich ook na het MDT- programma maatschappelijk blijven inzetten.

Doelgroep

HAVO/VWO scholieren (vanaf leerjaar 3) met een internationale achtergrond of scholieren die tweetalig onderwijs volgen.

Regio

Limburg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website