Projectomschrijving

Wat houdt het project in? 

Wat is een betere manier om oorlogsverhalen levend te houden dan door de jongere generatie hierbij te betrekken? In 2019 viert Noord-Brabant dat de provincie 75 jaar geleden werd bevrijd. Met toneelvoorstellingen over persoonlijke, lokale oorlogs- en/of bevrijdingsverhalen geven we hier invulling aan. In zes gemeenten worden 20-40 jongeren per gemeente op diverseBramanieren betrokken bij deze voorstellingen: jongeren geven mede inhoud aan de voorstelling, als acteur of als ondersteuner voor de organisatie en/of in de communicatie. Hierbij worden ze intensief begeleid, maar er is ook veel oog voor de zelfredzaamheid van de jongeren. Per gemeente neemt een jongerenwerkgroep het voortouw. Via social media werven zij bijvoorbeeld jongeren om als acteur mee te doen. De jongeren komen regelmatig bij elkaar voor repetities en overleg. 

Beoogde doelen/resultaten

  • Voor de jongeren

Jongeren ontwikkelen hun historisch besef in relatie tot de vrijheid die we in Nederland hebben. Doordat ze samenwerken met ouderen en mensen met een andere achtergrond, doen ze belangrijke ervaring op. Daarnaast ontwikkelen ze beroepsgerichte en universele vaardigheden, die hen helpen in hun toekomstige werk. Ook ontvangen de deelnemers een certificaat, een vrijwilligersvergoeding en eventueel studiepunten. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het oorlogsverleden en het belang om hierbij stil te staan, worden verankerd in het bewustzijn van de jongeren en zijn daardoor toekomstbestendig. Doordat de waardering van onze vrijheid hét verbindende element aan het worden is in Nederland, kunnen mensen met diverse achtergronden zich hierin verenigen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Wat zijn de best practices van dit project en hoe kunnen deze landelijk geïmplementeerd worden? 
  • Hoe kunnen jongeren met diverse achtergronden (etniciteit, geaardheid, etc.) geworven worden voor een dergelijk project? 

Doelgroep

Brabantse jongeren van 15-23 jaar, divers qua opleiding en etniciteit

Regio

Noord-Brabant

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website