Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren gaan diners organiseren bij de boer op het erf. Per diner vormen vijf jongeren het kernteam van de organisatie. Zij zetten zich vier maanden lang in om voor 25 mensen een diner met lokale producten te verzorgen. Jonge stedelingen en dorpelingen mogen aansluiten bij het diner. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding, een intakegesprek om te ontdekken welke vaardigheden zij willen ontwikkelen en een leerplan. De deelnemers vervullen allemaal een taak, bijvoorbeeld het verzorgen en aankleden van de locatie, het bereiden van het eten samen met een kok, de werving of een manier bedenken om het gesprek op gang te brengen tussen consumenten en de boer.

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren uit het kernteam werken aan hun persoonlijke leerdoelen en geven elkaar feedback. Daarnaast groeit hun netwerk. Ze ervaren hoe het is om te werken in de horeca, hoe ze een event organiseren, ze maken kennis met de landbouwsector en leren hoe ze doelgroepen bij elkaar kunnen brengen. Na het diner krijgen de jongeren een vrijwilligersvergoeding en een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Eten verbindt; door samen te dineren, krijgen deelnemers en gasten inzicht in elkaars leefwereld. Het project draagt eraan bij dat consumenten weten waar hun eten vandaan komt. Dat leidt tot bewustere keuzes en minder voedselverspilling. De organisaties breiden hun netwerk uit en leren hoe ze jongeren nog actiever kunnen betrekken bij vrijwilligerswerk. Tot slot leiden de gesprekken tot meer sociale cohesie tussen bewoners in de stad en op het platteland.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Waarom kiezen jongeren voor deze invulling van hun MDT?
  • Welke vaardigheden doen ze op?
  • Wat is de beste vorm van begeleiding?

Doelgroep 

Jongeren van 16 tot 30 jaar

Regio

Landelijk

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website