Projectomschrijving

De MDT-reis

De titel ‘Bloei Zone’ verwijst naar de vijf plekken op de wereld waar mensen veel ouder worden en gelukkiger zijn, dan in veel andere gebieden. Die plekken worden ‘Blue Zones’ genoemd; in Friesland en Flevoland spreekt men over Bloei Zones. Van betekenis zijn voor hun omgeving is een van de geheimen van de mensen die in een Bloei Zone wonen. In dit MDT- traject gaan jongeren zelf ervaren wat dit met ze doet en wat het oplevert.
De MDT-reis begint met een groepstraining waarin ze zichzelf beter leren kennen en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Daarna gaan ze aan de slag met hun waarden: wat vinden ze belangrijk? Hoe verhouden ze zich tot school en hun directe omgeving? In deze fase voeren ze ook een ‘mini-challenge’ uit voor iemand in hun directe omgeving.

Vervolgens nemen de jongeren deel aan een zelfgekozen activiteit bij een maatschappelijke organisatie. Ze verkennen de regio en verdiepen zich in nieuwe doelgroepen.
In de laatste fase van Bloeizone Fryslan bedenken de jongeren hun eigen project. Ze bepalen zelf voor wie of wat ze zich willen inzetten. Hun project kan een muziek-, sport-, natuur- of theateractiviteit zijn: er is van alles mogelijk. De jongeren voeren hun project individueel of in een klein groepje uit. Zo mogelijk worden ze daarbij gekoppeld aan een maatschappelijke organisatie.

De jongeren krijgen begeleiding van hun docenten, van jongerentrainers van het programma Young Impact en van begeleiders van maatschappelijke organisaties. Ze kunnen meedoen aan het hele programma of aan een onderdeel. Ze volgen het MDT-traject in onderwijstijd. Gemiddeld kost het 4 uur per week, het totale programma duurt 6 maanden. Elk onderdeel wordt afgesloten met een schoolcertificaat. Na afloop ontvangen de deelnemers een MDT-certificaat en een uitnodiging voor Young Impact Day, een nationale actiedag voor jongeren.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren komen erachter wie ze zijn, wat ze willen en kunnen. Ze ontdekken hun sterke punten en wat ze belangrijk vinden in de wereld. Ze leren waardevolle vaardigheden als plannen en netwerken en komen in contact met andere mensen en doelgroepen. Ook maken ze kennis met professionele organisaties en doen ze praktijkervaring op.

  • Voor deelnemende organisaties en/of de maatschappij

De deelnemers leveren een bijdrage aan lokale initiatieven waarbij ontmoeting en sociale cohesie centraal staan. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich blijvend gaan inzetten voor hun omgeving. Dit MDT-traject draagt ook bij aan het versterken van een Bloei Zone in het Noorden van het land.

Doelgroep

Studenten van ROC Friese Poort van 16 t/m 27 jaar

Regio

Friesland en Flevoland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website