Projectomschrijving

Bijles Buddy’s werden op basis van hun expertise gekoppeld aan kwetsbare jongeren uit de armste wijken van Nederland. Ze maakten samen online huiswerk, ondersteunden bij schoolopdrachten, gaven verdiepende uitleg, bijlessen en hielpen bij vragen. Dit zorgde ervoor dat de leerlingen de stof beter begrepen, meer zelfvertrouwen kregen, beter voorbereid waren op hun toetsen en minder kans hadden op onderwijsachterstand in coronatijd. Naast het geven van inhoudelijke ondersteuning gaven de Buddy’s de leerlingen het gevoel er niet alleen voor te staan, waardoor zij zich minder snel isoleerden.

De Bijles Buddy’s ontwikkelden verschillende persoonlijke vaardigheden. Denk aan luisteren, coachen en didactische vaardigheden zoals uitleggen. Ze waren een rolmodel voor de leerlingen en andere jongeren. Het delen van ervaringen tijdens een online intervisie leidde tot herkenning, meer feeling met het project en het optimaliseren van de bijlessen. Daarnaast leerden zij hoe het is om iets te betekenen voor een ander en maakten kennis met verschillende culturen en achtergronden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website