Projectomschrijving

Een belangrijk doel van de nieuwe jeugdwet van 2015 was om jeugdigen en hun ouders eerder de juiste hulp op maat te bieden en de inzet van (onnodige) specialistische hulp te verminderen. Deze aanname was voor de Academische Werkplaats Jeugd in Noord-Brabant aanleiding om in vier West-Brabantse gemeenten een onderzoek op te zetten met de volgende twee doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van een instrument voor generalistische professionals dat hen kan helpen bij hun afweging voor de inzet van specialistische hulp.
  2. Het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de organisatie van zorg in gemeenten en het inschakelen van specialisten.

In nauwe samenwerking met professionals en ouders is een digitale ondersteuningstool Bram. (Beslissen, Reflecteren & Analyseren Met ouders en jeugdigen) ontwikkeld, die ingezet kan worden wanneer er verschil van inzicht bestaat tussen ouders en professionals.

De inrichting van de toegangsorganisatie heeft slechts ten dele invloed op de inzet van specialistische hulp.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Tranzo.


Regio: Midden Brabant, Noord-Oost Brabant, West-Brabant Oost, West Brabant West, Zuid-Oost Brabant

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website