Projectomschrijving

STERK! in regie heeft regelmatig de casusregie bij complexe hulpvragen waar veel hulpverlening bij betrokken is. Om op een goede manier naast de cliënt te kunnen staan en deze ook daadwerkelijk te horen en de regie aan de cliënt te kunnen geven, zodat de hulpverlening op de cliënt wordt afgestemd, wil STERK! zich graag de dialoogtafelmethodiek, ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, aanleren. STERK! werkt nu vaak met netwerkoverleggen waarbij het gebeurt dat de cliënt zelf nauwelijks aan het woord komt maar juist de communicatief meest vaardige hulpverlener het meeste te zeggen heeft.

Door gebruikmaking van de Dialoogtafelmethodiek, wordt de cliënt duidelijk vooraf gehoord en telt zijn/haar stem net zoveel, zo niet nog meer mee dan die van de betrokken hulpverleners. De cliënt heeft de regie over wat er besproken wordt en wat hij/zij zelf wil inbrengen. We willen in de overleggen benadrukken wat er goed gaat en verbeterd is en niet alleen de nadruk leggen op wat nog beter zou moeten. Door inzet van de Dialoogtafelmethodiek kunnen we meer samenwerking en motivatie bij alle betrokkenen bereiken en dit komt ten goede aan de cliënt en zijn/haar herstelproces.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website