Projectomschrijving

Veel jongeren verlaten op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg of maken een andere vorm van transitie door (bijv. naar een andere vorm van zorg). Deze fase is vaak belastend voor jongeren met psychische problemen, omdat bekende structuren wegvallen, er een toenemend beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en een steunend netwerk vaak ontbreekt. In dit project, uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out Nijmegen en i.s.m. de werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, wordt onderzocht waar jongeren met psychische problemen behoefte aan hebben tijdens deze transitie en of een mobiele applicatie, zoals de BETERapp, hen daarbij kan helpen. Deze app ondersteunt jongeren bij het in kaart brengen van de stemming, het formuleren en monitoren van doelen en het inschakelen van het netwerk wanneer het niet goed dreigt te gaan. De verwachting is dat de BETERapp een belangrijke ondersteunende functie kan bieden tijdens de transitie, waardoor kans op terugval richting (meer intensieve) zorg wordt verkleind en maatschappelijke participatie wordt bevorderd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website