Projectomschrijving

Psychische problemen kunnen jongeren belemmeren goede schoolresultaten te behalen en hun school af te ronden. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke participatie. Dit project gaat na in hoeverre jongeren in de middelbare schoolleeftijd niet herkende psychische problemen hebben en of een extra preventief contact met deze jongeren de herkenning daarvan kan verbeteren. Vervolgens onderzoeken we de effectiviteit van de ‘Begeleid Leren-toolkit’, een nieuwe methodiek voor scholen om deze jongeren beter te ondersteunen. De doorontwikkeling en evaluatie van deze toolkit staat centraal in dit project. Daartoe zal een bestaande toolkit voor het Mbo en Hbo worden aangepast voor het voortgezet onderwijs en worden getest tijdens een pilot. We onderzoek de effectiviteit van deze aanpak in de praktijk. Dit doen we in een samenwerking van de Groningse werkplaatsen Jeugd (C4Youth) en Sociaal Domein-Noord, met scholen en zorginstellingen, en met jongeren met psychische problemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website