Projectomschrijving

Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek werden eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de app B-Ready! ontwikkeld.
Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie-ontwikkeling van jongeren, zodat zij kunnen participeren op een manier die bij hen past. De app B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en ondersteuning tijdens en na uitstroom uit een residentiele instelling.
In dit project gaan ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx (Experienced Experts) een nieuwe werkvorm en training ontwikkelen van Mijn Pad. Hiermee willen zij de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe ExpEx stimuleren, hen boeien en binden en hen een doorgroeiperspectief bieden. Ook wordt een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de app B-Ready! samen met jongeren die uitstromen uit een residentiële instelling, professionals die hen daarbij begeleiden en ExpEx.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website