Projectomschrijving

Binnen het CJG Apeldoorn wordt integraal gewerkt. Zowel jeugdgezondheidszorg, praktische gezinondersteuners, ambulante jeugdhulpverlening, jeugdconsulenten en gedragswetenschappers werken samen in de gezinnen in Apeldoorn. Mede door aanwezigheid van de AZC POL-locatie zien we een toename aan gezinnen met een andere culturele achtergrond die hulp vragen. Of problemen hebben maar geen hulpvraag weten te stellen. Tegelijkertijd signaleert het CJG de zoektocht van haar medewerkers in het goed aansluiten op deze brede doelgroep. Door inzet van de training cultuursensitief werken worden in alle disciplines hulpverleners getraind in het cultuursensitief werken. Met als doel goede aansluiting vinden bij de culturele achtergrond, weten hoe uit uit te vragen en tijdig herkennen van GGZ en LVB-problematiek zodat waar nodig de meest passende zorg wordt ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website