Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Toegankelijkheid van preventieve opvoedingsondersteuning
Auteur(s): Pauline Naber, Eva Smallegange en Shira van Dongen
Tijdschrift: Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Start- en eindpagina: 24 - 47
Publicatiedatum: 19-02-2018

Titel: Wijkteams jeugd en gezin
Auteur(s): Roel van Goor en Pauline Naber
Tijdschrift: Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Start- en eindpagina: 4 - 27
Publicatiedatum: 22-03-2016

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Advies inrichting ondersteuningssysteem (basis-)trainingen Ouder- en kindteams Amsterdam
Auteur(s): Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber, Cécile Winkelman & Mariska van der Steege
Publicatiedatum: 01-08-2018

Titel: Wijkgerichte preventie in het wijkgerichte werken van Ouder- en Kindteams. Verkenning en advies.
Auteur(s): Trees Pels en Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 29-04-2019
URL:https://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/marjolijn_distelbrink

Boek
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: De weg naar het praktijkonderwijs
Auteur(s): Desirée Weijers en Margriet Heim
Start- en eindpagina: 0 - 0
Publicatiedatum: 01-01-2017
URL:https://www.kohnstamminstituut.nl/assets/ki969.pdf

Titel: Wijkteams jeugd
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Trees Pels (redactie: Ruben Fukkink en Ron Oostdam)
Start- en eindpagina: 195 - 205
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Trees Pels (redactie: Paul Smeyers, Stefan Ramaekers, Roel van Goor en Bruno Vanobbergen)
Start- en eindpagina: 137 - 151
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Opvoeden in de multi-etnische samenleving
Auteur(s): Trees Pels (redactie: Carolien Gravesteijn en Monica Aartsma)
Start- en eindpagina: 225 - 235
Publicatiedatum: 01-01-2015

Titel: Wijkteams jeugd en gezin
Auteur(s): Roel van Goor en Pauline Naber (redactie: Loes Houweling, Willemieke de Jong, Hans de Deckere en Hester Viëtor)
Start- en eindpagina: 137 - 157
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Oplossingsgerichte aanpak van obesitas
Auteur(s): Pauline Naber en Emran Riffi Acharki
Start- en eindpagina: 0 - 0
Publicatiedatum: 01-06-2017

Titel: Kracht van sport in de wijk
Auteur(s): Roel van Goor (redactie: Cees Vervoorn, Marije Deutekom en Vera Dekkers)
Start- en eindpagina: 29 - 37
Publicatiedatum: 01-01-2017

(Online) Filmmateriaal
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Is diversiteitsgevoelig werken belangrijk?
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 15-03-2017
URL:https://neja.nl/portaalvraag/is-diversiteitsgevoelig-werken-belangrijk/

Titel: Hoe bereik je ouders met een migratie-achtergrond?
Auteur(s): Raymond Pinas
Publicatiedatum: 08-11-2018
URL:https://www.youtube.com/watch?v=5VFEZmueixw

Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 13-11-2017
URL:https://www.youtube.com/watch?v=YDTxHQAjPgM

Titel: Film Kenniswerkplaats Transformatie jeugd Amsterdam
Auteur(s): KeTJA i.s.m. ZonMw (en Meinoud Sportel)
Publicatiedatum: 02-11-2015
URL:http://neja.nl/publicaties/videos/ketja-informatieve-video/

Onderwijsproduct
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Werken in wijkteams jeugd
Auteur(s): L. Boendermaker, M. Distelbrink, R. van Goor, T. Pels (red.)
Publicatiedatum: 03-11-2021
URL:https://www.coutinho.nl/nl/werken-in-wijkteams-jeugd-9789046908129

Titel: Bejegening van jongeren 16-23 jaar door professionals: Theorie en Praktijk
Auteur(s): Marte Wiersma & Roel van Goor
Publicatiedatum: 06-01-2020

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Werkwijze bij kindermishandeling en huiselijk geweld
Auteur(s): Renske van der Gaag en Cees van Appeldoorn
Publicatiedatum: 15-11-2019

Titel: Handreiking casuïstiekbespreking in ouder- en kindteams
Auteur(s): Roel van Goor & Pauline Naber
Publicatiedatum: 01-03-2017

Titel: Handreiking voor ouder- en kindadviseurs bij het ondersteunen van ouders en kinderen in geval van een vechtscheiding
Auteur(s): Verwey-Jonker Instituut
Publicatiedatum: 01-11-2015
URL:https://neja.nl/wp-content/uploads/2015/11/Handreiking-vechtscheiding-17.12.pdf

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Parent and youth support systems in the city: are they inclusive?
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 04-09-2017

Titel: Leren in de praktijk, lessen uit het primaire werkproces van OKT
Auteur(s): Leonieke Boendermaker (HvA) Jos Smeijer (OKT) Mieke van Heerebeek (Inholland)
Publicatiedatum: 28-03-2019

Titel: Diversiteitgevoelig en inclusief werken in de zorg voor jeugd en gezin.
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 21-03-2019

Titel: Het gesprek is een brug. Opvoeding en opvoedondersteuning bij toegenomen pluriformiteit en polarisatie.
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 09-10-2018

Titel: Opvoeden tot verbinding.
Auteur(s): Trees Pels: Lezing Opvoeden tot verbinding. Jaarcongres Jeugdzorg, Culemborg, 05-10-2019
Publicatiedatum: 05-10-2019

Titel: Diversiteit in het jeugddomein en waardenopvoeding
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 12-04-2019

Titel: Opvoeding en gezinsleven in (Afro-)Surinaamse gezinnen. Achtergronden, werking en invloeden van historisch gegroeide patronen op ouders en kinderen
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 24-02-2019
URL:https://neja.nl/portaalvraag/invloed-afro-surinaamse-gezinsstructuur-op-kinderen

Titel: Sessie Cultuursensitieve jeugdhulp?Deel 2
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 15-05-2019

Titel: Hoe organiseer je inclusieve opvoedondersteuning?
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink m.m.v. Sharifah Redan
Publicatiedatum: 31-05-2018

Titel: Inclusief werken in het OKT
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 15-03-2017
URL:https://www.youtube.com/watch?v=fXReFCpQRx8&feature=youtu.be

Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Cecile Winkelman
Publicatiedatum: 30-10-2017

Titel: Onderzoek naar effectiviteit, bereik en toegankelijkheid van Triple P Tieners in de regio Amsterdam
Auteur(s): Shira van Dongen en Harrie Jonkman
Publicatiedatum: 13-03-2017

Titel: Wijkteams jeugd en gezin: ontwikkelen en leren in de praktijk
Auteur(s): Roel van Goor en Shira van Dongen
Publicatiedatum: 16-02-2015

Titel: Interprofessionaliteit als thema: kansen voor opleiding en onderzoek
Auteur(s): Roel van Goor
Publicatiedatum: 24-03-2016

Titel: Samen werken en samen leren in Ouder- en Kindteams
Auteur(s): Roel van Goor en Pauline Naber i.s.m. Nathalie Hoogstad
Publicatiedatum: 09-02-2017

Titel: Kwetsbare jeugd, jeugdhulp in de wijk en sport: investeren in veerkrachtige gemeenschappen?
Auteur(s): Roel van Goor
Publicatiedatum: 30-03-2017

Titel: Gezondheid, veerkracht, interprofessionaliteit: een poging tot ordening van de begrippen
Auteur(s): Roel van Goor
Publicatiedatum: 04-05-2017

Titel: Kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas
Auteur(s): Pauline Naber i.s.m. Hans Budde, Carine Ex, Roel van Goor, Mieke van Heerebeek, Emran Riffi Acharki & Daphne Wind
Publicatiedatum: 08-06-2017

Titel: Aansluiten bij alle gezinnen, ook migrantengezinnen
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 26-05-2016

Titel: Preventieve opvoedsteun en etnische diversiteit na de transitie
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 30-10-2015

Titel: Presentatie KeTJA/NEJA
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Germie van den Berg
Publicatiedatum: 29-10-2015

Titel: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 05-10-2015

Titel: Het gesprek is een brug: opvoeden tot verbinding
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 02-06-2017

Titel: Ouders steunen bij waardenopvoeding
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 02-06-2017

Titel: Samenwerking met informele organisaties
Auteur(s): Elena Ponzoni
Publicatiedatum: 02-06-2017

Titel: Inclusief werken in het Ouder- en Kindteam
Auteur(s): Trees Pels
Publicatiedatum: 15-03-2017

Titel: Voorlopige resultaten vraagverheldering
Auteur(s): Leonieke Boendermaker, Claire Bernaards
Publicatiedatum: 30-06-2016

Titel: Voorlopige bevindingen: ondersteunen van ouders bij de opvoeding
Auteur(s): Leonieke Boendermaker, Claire Bernaards
Publicatiedatum: 10-06-2016

Titel: Diversiteitsgevoelig werken in praktijk en onderzoek: een harde noot
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 24-11-2015

Titel: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 24-11-2015

Titel: Kennisbundeling en opbouw binnen KeTJA, Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam
Auteur(s): Wilma Aarts, Claire Bernaards, Marjolijn Distelbrink, Pauline Naber en Daphne Wind
Publicatiedatum: 14-03-2016

Titel: Verbinden praktijk, onderzoek en beleid: dat werkt!
Auteur(s): Germie van den Berg, Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 29-10-2015

Titel: Samen werken en samen leren in Ouder- en kindteams
Auteur(s): Nathalie Hoogstad, Roel van Goor & Pauline Naber
Publicatiedatum: 09-02-2017

Titel: Reflectiebijeenkomst Kracht van ontmoeting
Auteur(s): Elena Ponzoni, Marjolijn Distelbrink, Wilma Aarts, e.a.
Publicatiedatum: 01-10-2019

Titel: Omgaan met verschillende waarden in de opvoeding. Workshop KIS regio bijeenkomst Nijmegen
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Nadia Naciri (bindkracht 10)
Publicatiedatum: 25-11-2019
URL:https://www.kis.nl/artikel/cultuursensitieve-jeugdhulp-en-opvoedondersteuning

Titel: Waardenopvoeding in diversiteit. het begint met een gesprek. Een inkijkje.
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Cecile Winkelman
Publicatiedatum: 27-03-2019
URL:https://neja.nl/over-neja/conferentie19/std-conferentie-2019/

Titel: Opvoeddebatten en het ondersteunen van vaders
Auteur(s): Abdellah Mehraz
Publicatiedatum: 15-03-2017

Titel: Waarden en normen
Auteur(s): Berivan Hama Said
Publicatiedatum: 15-03-2017

Titel: Waardenopvoeding in diversiteit
Auteur(s): Cecile Winkelman en Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 15-03-2017

Titel: Coach je Kind
Auteur(s): Wilma Aarts en Esmae Mahdi
Publicatiedatum: 15-03-2017

Titel: KeTJA portaal
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 27-03-2019

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Ondersteuning jongeren
Auteur(s): Boendermaker, L., Goor, R. van & H. Jonkman (red).
Publicatiedatum: 15-10-2019
URL:www.hva.nl/ondersteuningjongeren

Titel: Zelfregie bij ouders bij het maken van het perspectiefplan
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink, Marlinda van der Hoff en Hèlen Heskes, m.m.v. Shira van Dongen
Publicatiedatum: 26-03-2018
URL:https://neja.nl/portaalvraag/eigen-regie-bij-vraagverheldering/

Titel: Vraagverheldering bij Ouder- en Kindteams Amsterdam
Auteur(s): Claire Bernaards, Daphne Wind, Shira van Dongen en Leonieke Boendermaker, m.m.v. Trees Pels
Publicatiedatum: 01-05-2017
URL:https://neja.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-Vraagverheldering.pdf

Titel: SPRINT, Alles Kidzzz en 3x Groei
Auteur(s): Pauline Goense en Mirjam Walpot
Publicatiedatum: 01-09-2017
URL:https://neja.nl/portaalvraag/1065-2/

Titel: Koploper KeTJA ondersteunt Ouder en Kindteams
Auteur(s): Zorgpact
Publicatiedatum: 21-05-2017
URL:www.zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/koploper-ketja-ondersteunt-ouder-en-kindteams

Titel: KeTJA: ‘Meer dan leuke onderzoeksresultaten’
Auteur(s): Zorgpact
Publicatiedatum: 24-10-2017
URL:https://zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/ketja-meer-dan-leuke-onderzoeksresultaten

Titel: http://neja.nl/kennisportaal
Auteur(s): KeTJA onderzoekers i.s.m. NEJA
Publicatiedatum: 02-11-2015
URL:http://neja.nl/kennisportaal

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Samen werken en samen leren in casuïstiekbespreking
Auteur(s): Roel van Goor & Pauline Naber
Publicatiedatum: 23-06-2016

Titel: notitie reflectiemodel IAG toegepast op werkwijze Ouder- en Kindteams Amsterdam
Auteur(s): Boendermaker, L. & Distelbrink, M.
Publicatiedatum: 09-11-2020

Titel: Etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 26-07-2016
URL:https://neja.nl/portaalvraag/etnische-diversiteit/

Titel: Methodieken en werkwijzen om Marokkaanse vaders te bereiken met opvoedsteun.
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 23-11-2015
URL:https://neja.nl/portaalvraag/opvoedsteun-voor-marokkaanse-vaders/

Titel: Welke instrumenten zijn geschikt voor het versterken van steunstructuren tussen ouders?
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink, Anna Jansma, Thijs Lindner
Publicatiedatum: 30-01-2017
URL:https://neja.nl/portaalvraag/instrumenten-voor-steunstructuur-tussen-ouders/

Titel: De rol van etniciteit in het handelen van professionals basiszorg jeugd-ggz.
Auteur(s): Burke, D., Gilsing, R., & Pels, T.
Publicatiedatum: 15-03-2019
URL:https://www.kis.nl/rol-etniciteit-basiszorg-jeugd-ggz

Titel: Zorgleerlingen op weg naar praktijkonderwijs
Auteur(s): Desiree Weijers en Margriet Heim (Kohnstamm Instituut)
Publicatiedatum: 01-12-2016
URL:https://neja.nl/portaalvraag/de-weg-naar-het-praktijkonderwijs/

Titel: Kennisatelier Kracht uit informele netwerken
Auteur(s): Ponzoni, E., Mehraz, A., en anderen
Publicatiedatum: 22-02-2018
URL:https://st-raw.nl/kennisatelier-kracht-uit-informele-netwerken/

Titel: Signalen van ouders van risico's voor kinderen
Auteur(s): Claudia van der Put, Germie van den Berg
Publicatiedatum: 28-11-2016
URL:https://neja.nl/portaalvraag/signalen-bij-ouders-over-risicos-huiselijk-geweld/

Titel: Cultuursensitief vakmanschap: ken je eigen (voor)oordelen
Auteur(s): Camie van der Brug
Publicatiedatum: 01-05-2020
URL:www.kis.nl/artikel/cultuur-sensitief-vakmanschap-ken-je-eigen-vooroordelen

Titel: Is grijsdenken aan te leren bij leerlingen in lagere onderwijssoorten?
Auteur(s): Inge Wissink (UvA)
Publicatiedatum: 21-11-2016

Titel: Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg. Literatuurverkenning en raadpleging van jongeren
Auteur(s): Pauline Naber, Shira van Dongen en Nicky de Haan
Publicatiedatum: 11-12-2017
URL:https://neja.nl/portaalvraag/eigen-regie-jongeren-en-okt/

Titel: Bereik verrijkt. Aansluiten bij ouders.
Auteur(s): Lineke van Hal
Publicatiedatum: 16-04-2018
URL:https://neja.nl/portaalvraag/verbeteren-oco-ondersteuning-ouders/

Titel: Wat werkt in de transitie van een onderwijs-zorgarrangement naar een (reguliere) vo school?
Auteur(s): Sanne Pronk, Carolien Veldkamp & Lynn van Schie, en Helen Heskes
Publicatiedatum: 10-09-2018
URL:https://neja.nl/portaalvraag/transitie-onderwijs-zorgarrangement-naar-vo/

Titel: Welke boodschappen geven Marokkaans-Nederlandse vaders over discriminatie en sociale ongelijkheid aan hun kinderen?
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Sherene Farag
Publicatiedatum: 19-11-2018
URL:https://neja.nl/portaalvraag/marokkaans-nederlandse-vaders-over-discriminatie/

Titel: Rots en water voor 6-9 jarigen?
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Minke Krijnen
Publicatiedatum: 25-01-2019
URL:https://neja.nl/portaalvraag/rots-en-water-voor-6-9-jarigen/

Titel: Toename kinderen in de leeftijd 0-4 met een zorgbehoefte in Amsterdam
Auteur(s): Mirjam Gevers, Marjolijn Distelbrink en Asia Sarti
Publicatiedatum: 16-03-2020
URL:https://neja.nl/portaalvraag/is-er-toename-van-zorgkinderen/

Titel: Kwetsbaarheid in de context van een kansrijke start
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Asia Sarti
Publicatiedatum: 17-02-2020
URL:https://neja.nl/portaalvraag/3055-2/

Titel: Psychische problematiek 16-27 jarigen
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), m.m.v. Luqman Iqbal (Verwey-Jonker Instituut) en Josine Holdorp (NJI)
Publicatiedatum: 03-06-2019
URL:https://neja.nl/portaalvraag/psychische-problematiek-16-27-jarigen/

Titel: Opgroeien in een instelling. Ervaringen van twaalf jongeren die in hun jeugd een periode in een instelling hebben gewoond
Auteur(s): Atze van den Bos
Publicatiedatum: 01-08-2019
URL:https://neja.nl/portaalvraag/ervaringen-crisisopvang-jeugdigen-2/

Titel: NEJA meerjarenprogramma 2019-2022
Auteur(s): Rena Eenshuistra (red.)
Publicatiedatum: 04-10-2019

Titel: Jeugd in armoede Kennis en handvatten voor docenten Social Work om het thema ‘jeugd en armoede’ te integreren in het onderwijs.
Auteur(s): Jodi Mak en Marleen Kruithof.
Publicatiedatum: 24-03-2020
URL:https://neja.nl/portaalvraag/hulp-aan-kinderen-in-armoede/

Titel: Samenwerken met gezinnen en ketenpartners. Rol, taken en verwachtingen verhelderen.
Auteur(s): Helen Heskes
Publicatiedatum: 20-03-2020
URL:https://neja.nl/nieuws/nieuwe-handreikingen-voor-professionals/

Titel: Werken met culturele diversiteit. Handreiking voor professionals
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Wilma Aarts
Publicatiedatum: 20-03-2020
URL:https://neja.nl/nieuws/nieuwe-handreikingen-voor-professionals/

Titel: Versterken van eigen kracht van ouders en jeugdigen
Auteur(s): Lineke van Hal en Anna Jansma
Publicatiedatum: 20-03-2020
URL:https://neja.nl/wp-content/uploads/2020/03/Versterken-van-eigen-kracht_def.pdf

Titel: Jongeren en wijkteams
Auteur(s): Marc van Dijk, Roel van Goor, Marion Matthijssen en Pauline Naber
Publicatiedatum: 01-07-2016

Titel: Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber en Trees Pels
Publicatiedatum: 01-01-2017

Titel: Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd
Auteur(s): Marjolijn Distelbrink en Roel van Goor, m.m.v. Pauline Naber en Trees Pels
Publicatiedatum: 01-01-2017

Titel: Handreiking Casuïstiekbespreking in Ouder- en Kindteams
Auteur(s): Roel van Goor en Pauline Naber
Publicatiedatum: 01-05-2017

Titel: Ouders ondersteunen bij de opvoeding
Auteur(s): Wilma Aarts, Leonieke Boendermaker en Marjolijn Distelbrink
Publicatiedatum: 01-10-2017

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website