Projectomschrijving

Bij AWTJ Utrecht slaan jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoekers de handen ineen. Onze missie is om met elkaar de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien.
In onze projecten benutten we samen bestaande kennis en ontwikkelen we nieuwe kennis. We zijn gestart met vier projecten. Het eerste project (Gewoon opvoeden versterken) richt zich op het grensvlak tussen gewoon opvoeden en de basishulp in de buurtteams van Lokalis. Het tweede project (Pittige jaren) en het derde project (JIM-project) richten zich op het grensvlak tussen basishulp en aanvullende/ specialistische zorg. Het vierde project (Effectieve Basishulp) richt zich op de basishulp zelf. Hiernaast hebben we ook nieuwe projecten gestart.

De AWTJ Utrecht heeft zich ontwikkeld tot een regionale kennisinfrastructuur, waarin het leren van en met elkaar centraal staat. Door het organiseren van (kennis)bijeenkomsten, zoals de Utrechtse Jeugd Meet-ups over actuele thema’s als armoede en vervreemding, draagt de AWTJ Utrecht bij aan kennisdeling binnen en buiten de werkplaats en regio.

Website: www.awtjutrecht.nl
Regio: Utrecht Stad

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website