Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Risicojeugd is een bovenregionaal werkende werkplaats. De doelgroep bestaat uit dat deel van de kinderen en jongeren in Nederland die met ernstige problemen kampen, zoals schooluitval, psychische problematiek, gezinsproblemen, ernstige gedragsproblemen, soms zelfs justitiecontacten. Deze doelgroep is voor elke gemeente klein, maar heeft wel veel impact. De Academische Werkplaats behandelde de afgelopen jaren drie hoofdthema’s: signalering, bejegening en gezamenlijk leren. Deze thema’s werden vertaald in drie vragen:

  • Hoe beoordelen wijkteams signalen over risicojeugd, zodat specialistische zorg waar mogelijk wordt voorkomen?
  • Hoe gaan professionals om met risicojeugd en hun ouders, zodat samenwerking tussen hulpverlening en het gezin ontstaat?
  • Hoe blijven we gezamenlijk leren over risicojeugd?

In verschillende projecten werd gezocht naar antwoorden op de bovenstaande vragen. Dit heeft onder andere geleid tot: uitgebreide monitoring van risicojongeren in kleinschalige voorzieningen en rapportage hierover aan het ministerie van Justitie en Veiligheid; training in signaleren van risicojeugd en multiproblemgezinnen; een boek over wat werkt in bejegening van risicojeugd, en een rapportage over wat niet werkt in integrale samenwerking tussen professionals die met risicojeugd werken.

Website: www.awrj.nl
Regio: De AWRJ werkt bovenregionaal samen met o.a. de volgende gemeenten: Almere, Amsterdam, Den Haag, Holland-Rijnland, Rotterdam, Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website