Projectomschrijving

Stichting Timon richt zich op het helpen van kinderen, jongeren en hun gezin om dichterbij hoop, herstel en perspectief te komen. Een van de voorzieningen van Timon is het Perspectiefhuis in Rijnmond. Deze vorm van residentiele hulp richt zich op jongeren tussen de 14 en 18 jaar om ze een tijdelijk vervangend thuis te geven. Het uiteindelijke doel van de hulp is gericht op herstel van het normale leven: wanneer de jongere het PerspectiefHuis weer verlaat heeft hij een veilige opgroeisituatie en participeert hij op een positieve manier in de maatschappij.

Samen met de jongeren wordt er tijdens het verblijf een gezamenlijk plan opgesteld.  De jongeren worden gestimuleerd om zelf na te denken over wat ze willen bereiken. ‘Mijn Pad’ - een tool  ontwikkeld door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam - sluit aan bij de visie en de methodieken waar Timon mee werkt (competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en verbindend gezag). Mijn Pad legt de nadruk op autonomie en regie en ondersteunt de jongeren om overwogen keuzes te leren maken en doelen te stellen . Medewerkers worden getraind in autonomieversterkend werken en hoe de jongeren hierin te stimuleren en te faciliteren, zodat ze autonomie en regie kunnen behouden over hun levenspad, ook op de lange termijn.
 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website