Programmaplanning

Hieronder vindt u de globale planning van het programma Wat werkt voor de jeugd. Deze planning dateert van juni 2020 en is onder voorbehoud van wijzigingen. Houdt daarom deze pagina regelmatig in de gaten.

Programmalijn 1 - Kind, gezin en leefwereld

A. cliëntgericht werken en samen beslissen over passende hulpVoorstudie en subsidieronde 2020/2021
B. jongeren- en ouderparticipatie in onderzoek en beleidSubsidieronde 2021
Doorlopend activiteiten
C. hulp en ondersteuning kwetsbare kinderen en gezinnenSubsidieronde medio 2020 open en naar verwachting in 2023 vervolgronde

Programmalijn 2 - Professionals en hun organisatie

A. Effectiviteit van interventies en instrumentenVerschillende subsidierondes tussen 2021 en 2023
B. Versterken kwaliteit wijkgericht werkenVoorstudie en subsidierondes in 2019/2020 geweest
C. Professionalisering versterken via (beroeps)opleidingenActiviteiten 2021
D. Ruimte voor professionals en (lerende) organisatiesVoorstudie en rondes in 2021 en 2022

Programmalijn 3 - Gemeenten

A. Bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschapSubsidierondes 2019/2020 (onderdeel van ronde wijkgericht werken samen met 2B) en in 2023
B. Domein overstijgend werken en preventieVoorstudie en subsidieronde 2021
C. Innovaties en experimenten onderzoekenSubsidierondes eind 2020 en 2023

Programmabrede activiteiten

Het bundelen en uitdragen van de ontwikkelde kennisDoorlopend
Kennis rond actuele beleidsvragenDoorlopend

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website