Programmaplanning

Hieronder vindt u de globale planning van het programma Wat werkt voor de jeugd. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten.

Programmalijn 1 - Kind, gezin en leefwereld

A. cliëntgericht werken en samen beslissen over passende hulpNaar verwachting krijgt dit thema een plek in een subsidieronde in 2023
B. jongeren- en ouderparticipatie in onderzoek en beleidSubsidierondes in 2021 en 2023 en doorlopende activiteiten zoals masterclasses
C. hulp en ondersteuning kwetsbare kinderen en gezinnenSubsidieronde in 2020 en naar verwachting krijgt dit thema een plek in een subsidieronde in 2023

Programmalijn 2 - Professionals en hun organisatie

A. Effectiviteit van interventies en instrumentenNaar verwachting subsidieronde(s) in 2023
B. Versterken kwaliteit wijkgericht werkenVoorstudie en subsidieronde in 2019/2020
C. Professionalisering versterken via (beroeps)opleidingenNaar verwachting krijgt dit thema een plek in een subsidieronde in 2023
D. Ruimte voor professionals en (lerende) organisatiesNaar verwachting krijgt dit thema een plek in een subsidieronde in 2023

Programmalijn 3 - Gemeenten

A. Bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschapNader te bepalen
B. Domein overstijgend werken en preventieSubsidieronde 2019/2020 (onderdeel ronde wijkgericht werken samen met 2B) en nog nader te bepalen
C. Innovaties en experimenten onderzoekenSubsidieronde 2020

Programmabrede activiteiten

Het bundelen en uitdragen van de ontwikkelde kennisDoorlopend
Kennis rond actuele beleidsvragenDoorlopend

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website