Programmalijn 1 - Kind en leefwereld

Kinderen en hun gezinnen kunnen last hebben van problemen op lichamelijk, emotioneel en/of op sociaal vlak. Voor hen is het belangrijk om de kracht te kunnen ontwikkelen om met deze lastige situaties om te gaan. Hierbij is het van belang om rekening te houden met verschillende achtergronden, culturen en ideeën van jeugdigen. Aansluiting bij de dagelijkse leefwereld staat centraal. Uitgangspunt is ook dat iedereen op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan de maatschappij met gelijke kansen. Om te ontdekken wat werkt in de aanpak van de problemen in hun context wordt in deze programmalijn op 3 onderwerpen onderzoek uitgezet.

Binnen deze programmalijn staan 3 onderwerpen centraal om verder te onderzoeken:

1a Kind, ouder en gezinsgericht werken en ‘samen beslissen over passende hulp’

Kind-, ouder- en gezinsgericht werken betekent dat je als kind of ouder niet alleen maar hulp ontvangt, maar ook dat je samen met een professional op zoek gaat naar een oplossing voor het probleem. Wat weten we al over wat hierbij werkt? En wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk? Hebben professionals en jongeren nog specifieke, actuele vragen over dit thema? En benutten we wat hierover al bekend is.

1b Inzetten op participatie van jongeren en hun ouders in onderzoek en beleid

Wat werkt bij het betrekken van jongeren en hun ouders bij het onderzoeken van onderwerpen die hen aangaan en bij het maken van beleid hierover? En hoe kun je jongeren en ouders laten meedoen in verschillende fasen van het doen van onderzoek en het maken van beleid? In 2021 is hiervoor een subsidieronde uitgezet.

1c Hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen

Wat werkt in het bieden van de juiste hulp op het juiste moment aan kwetsbare gezinnen. Het gaat hierbij om concrete kennis. Hoe kun je tijdig problemen opmerken? Hoe kun je problemen voorkomen? En: hoe kun je passende hulp geven aan deze kwetsbare gezinnen? Het gaat in deze programmalijn om gezinnen en jongeren die een verhoogd risico lopen op problemen. In 2020 werd de eerste subsidieronde uitgezet. Naar verwachting volgt in 2023 de tweede.

Subsidiemogelijkheden

We adviseren u zich te abonneren op de nieuwsbrief Jeugd en/of onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd te volgen. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website