Over dit programma

Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Het programma stimuleert de actieve rol van bewoners van buurten, wijken en dorpen (civil societies) bij het opvoeden en opgroeien, oftewel het versterkt de pedagogische civil society. Hierbij wil het programma samenwerking en uitwisseling tussen gemeenten, jeugdzorg, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties stimuleren op het gebied van actief burgerschap rondom opvoeden en opgroeien.

Achtergrond

Het gezamenlijk adviesrapport 'Investeren rondom kinderen' van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg pleit voor een meer vanzelfsprekende rol van de omgeving van gezinnen - familie, buurt, lokale middenstand, scholen - als opvoedingspartner van ouders. De focus is de laatste tijd komen te liggen op wat beroepskrachten voor jeugd en gezinnen kunnen doen, in plaats van wat jongeren en volwassenen voor elkaar kunnen betekenen. Dit terwijl de omgeving van gezinnen een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen van problemen en bij het vinden van een oplossing wanneer zich uitdagingen en problemen voordoen.

Doelen

  1. Meer vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin
  2. Professionals maken meer gebruik van vrijwillige inzet
  3. Gemeenten maken meer gebruik van inzet vrijwilligers
  4. Structurele relatie (landelijke) vrijwilligersorganisaties en gemeenten

Wat levert het op en voor wie?

Een gezonder opgroei- en opvoedklimaat in wijk en buurt. Gemeenten, beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties ondersteunen en stimuleren lokale gemeenschappen om een rol te spelen rondom opvoeden en opgroeien.

Werkwijze

In praktijkprojecten werken vrijwilligers - samen met jeugd en ouders - aan betere leefbaarheid in dorpen en wijken. Andere projecten ontwikkelen kennis en vaardigheden, zodat veldpartijen als gemeenten, beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties, de vrijwillige inzet voor en door jeugdigen en gezinnen beter kunnen ondersteunen. Het actieonderzoek 'allemaal opvoeders' onderzoekt bij een aantal CJG's hoe zij actief burgerschap rondom opvoeden en opgroeien kunnen versterken. Communicatieactiviteiten en kleine stimuleringsbijdragen inspireren gemeenten en het lokale jeugdveld om de pedagogische civil society te versterken. Het programma werkt nauw samen met het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website