Leertraject Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige

Nieuwe onderdelen van het werk van de jeugdverpleegkundige in het Basispakket JGZ zijn normaliseren, samenwerken met nieuwe partners en adviseren over beleid aan gemeenten. De problematiek van opgroeiende kinderen wordt steeds complexer en jeugdverpleegkundigen krijgen nieuwe verantwoordelijkheden.

Dit vraagt om een versterking van organisatorische, communicatieve en samenwerkingscompetenties, zowel van de individuele verpleegkundige als binnen de beroepsgroep. In de praktijk betekent dit dat jeugdverpleegkundigen meer leiderschapskwaliteiten moeten ontwikkelen om actief beroepspraktijk en beleid te kunnen beïnvloeden. Zij moeten zich sterker profileren in de samenwerking met professionals uit jeugdhulp, onderwijs, voorschoolse voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, pedagogen, en buurtteams. 

Vakgroep jeugdverpleegkundigen van V&VN is, met financiële ondersteuning van ZonMw, in 2017 een leertraject Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige gestart. Als inspiratie en voorbeeld dient het succesvolle ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundigen, ook van V&VN.

Het eerste traject trainde zestien jeugdverpleegkundigen. Het doel van het traject is hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten te versterken zodat zij, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties en V&VN. Na afronding van het traject kunnen hun werkgevers en vakgroep jeugd van V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid de ambassadeurs inzetten bij presentaties, debatten, pers, radio en tv, scholingen, gemeenteraadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Op basis van de ervaring met de ambassadeurs voor de wijkverpleegkunde zullen deze jeugdverpleegkundigen invloed op hun vakgebied uitoefenen waarvan velen profiteren: 

 • Publiek: Ambassadeurs zorgen voor meer aandacht voor nut en noodzaak van gezond en veilig opgroeien van kinderen, jeugdgezondheidszorg en de mogelijkheden van de preventief werkende jeugdgezondheidszorg preventie in de media en gemeentelijke politiek.
 • Werkgevers: Medewerkers die zijn opgeleid tot ambassadeur, zorgen voor grotere zichtbaarheid van de organisatie. Zij kunnen worden ingezet voor lobbywerk bij gemeente politiek voor beleid en financiën. 
 • Onderwijs: Ambassadeurs kunnen input leveren voor actueel onderwijs, zowel aan het basis- en vervolgonderwijs, als ook aan het eigen hbo bachelor/master en post-hbo beroepsonderwijs daar waar het gaat over de jeugdgezondheidszorg. 
 • Collega’s: Ambassadeurs spelen als consulent, trainer en coach een belangrijke rol bij de professionalisering in de organisatie. 
 • Ketenpartners: Ambassadeurs zijn getraind om te participeren in externe projectgroepen en overleggen, presentaties te geven en initiatieven te ontwikkelen. Hun communicatieve vaardigheden zorgen voor een efficiënte samenwerking van de organisatie met regionale stakeholders. 
 • Politiek en beleidsmakers: Ambassadeurs kunnen helder formuleren wat het belang van preventieve jeugdgezondheidszorg is en de rol die de jeugdverpleegkundige daarin speelt. Zij oefenen invloed uit op het beleid door hun kennis en ervaring in te brengen in gemeentelijke projectgroepen, door deel te nemen aan debatten e.d. Maar ook op landelijk niveau hebben ambassadeurs invloed door hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor beleidsontwikkeling en onderzoek. 
 • Verpleegkundige beroepsgroep: V&VN krijgt met de ambassadeurs meer leden die op landelijk niveau in staat zijn invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het vak en de positie van de beroepsgroep.
 • Individuele verpleegkundigen: Een verpleegkundige die opgeleid is tot ambassadeur, kan zich beter ontplooien en zal invloed kunnen uitoefenen op de eigen werkomgeving waardoor het werkplezier en de carrièreperspectieven toenemen.

 

Meer weten?

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website