Over dit programma

Het programma Seksuele gezondheid van de jeugd (2006-2012) richtte zich op het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van 10 tot 21 jaar. Binnen het programma werkte ZonMw aan het vasthouden van het niveau dat in de afgelopen tien jaar is bereikt en aan het verbeteren van dat niveau waar mogelijk. Extra aandacht was er voor jongeren met een verhoogde kans op seksuele problemen, zoals sommige allochtone en laagopgeleide jongeren. De nadruk lag op prettige, gewenste seks en een positieve beleving van seksuele gevoelens en expressie.

Het uiteindelijk streven was dat meer jongeren in Nederland in staat zijn om soa en hiv te voorkómen bij zichzelf en anderen, ongewenste zwangerschappen te voorkómen bij zichzelf en anderen, en dat zij geen dwang uitoefenen of ondervinden. Om dit te bereiken zijn nieuwe interventies ontwikkeld voor hiaten in het aanbod, zijn succesvolle interventies aangepast en is ernaar gestreefd om per leeftijdscategorie minimaal één bewezen effectief lespakket te implementeren.

Eindcongres

Op het eindcongres “Hoe voortvarend verder” van het ZonMw-programma Seksuele gezondheid van de Jeugd is de oogst van het programma gepresenteerd. Met korte films zijn de resultaten van alle projecten uit het programma in beeld gebracht. Deze filmpjes geven een mooie weergave van de mix aan interventies die door de financiering van ZonMw zijn gerealiseerd. Voor kinderen op de basisschool tot jongeren op het MBO. Maar ook voor toekomstige leerkrachten en docenten die aan de aankomende generaties relationele en seksuele vorming gaan geven.

Gerelateerde thema's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website