Over dit programma

Het programma Seksualiteit is opgezet om de seksualiteitshulpverlening te verbeteren én beter in te bedden in de bestaande gezondheidszorg. Dat was nodig omdat het zorgaanbod versnipperd was en door veel verschillende organisaties werd uitgevoerd. Om goed te kunnen aansluiten bij de bestaande praktijk werd in 1998 gestart met de studie ‘Seksualiteitshulpverlening in Nederland’. Deze studie beschreef het bestaande aanbod en de knelpunten. Op basis van de aanbevelingen uit de studie is het programma Seksualiteit en het vervolgprogramma verder ingevuld.

Betere eerstelijns seksualiteitshulpverlening

Het vervolgprogramma richt zich voornamelijk op betere eerstelijns seksuologische hulpverlening. Daarvoor moet het zorgaanbod eerst goed worden afgestemd op de vraag. Om daaraan te werken, zijn vanuit het programma drie pilotprojecten gefinancierd. Deze projecten (onder de naam 'Sense') vormden de basis voor een landelijke regeling (gefinancierd door VWS). Dit betekent structurele voortzetting van het geïntegreerde spreekuur van Sense, waar jongeren gratis en anoniem terecht kunnen. GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde daarvoor (in samenwerking met Soa Aids Nederland en Rutgers WPF) een website voor zowel jongeren als professionals: sense.info. Wegens het grote succes van de website ontvingen de initiatiefnemers in 2010 een ZonMw-Parel.

Minder seksueel geweld en seksuele dwang

Seksueel en huiselijk geweld en seksuele dwang komen nog te vaak voor. Preventie en hulpverlening richtte zich vooral op het weerbaar maken van meisjes en het opvangen van slachtoffers. In dit programma is nu ook aandacht voor jongens. Dat gebeurt met het programma Weerbaarheid in het Basisonderwijs (WIBO).

Gezondheidsbevordering voor prostituees

Met dit programmaonderdeel wil ZonMw een gezonde leefstijl van prostituees bevorderen en hun gezondheid verbeteren door lokaal/regionaal beleid te versterken.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website