Projecten

Inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap: VoorZorg Late Start. Suitable care in case of very vulnerable (young) parenthood after 28 weeks of pregnancy: VoorZorg Late Start.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

VoorZorg Late Start: Inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap Vraagstuk 3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in gezinnen met een cumulatie van risico’s. Hier komen zorgwekkende opvoedingssituaties en kindermishandeling vaker voor. VoorZorg is een effectief preventief verpleegkundig huisbezoeken programma. VoorZorg is ontwikkeld voor, en...

Bekijk dit project

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad Vraagstuk De Zaanse coalitie Kansrijke Start streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind. De coalitie wil ongewenste zwangerschappen vóór zijn, door inwoners die meer risico lopen eerder te bereiken: ‘Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad’.  Onderzoek Om meer inzicht te krijgen in de wensen van inwoners en ketenpartners is een...

Bekijk dit project

ONE - samen voor preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere

Lopend (maart 2021 - maart 2025)

ONE: Samen voor preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere Vraagstuk Kwetsbaarheid en sociale achterstandsproblematiek rondom de zwangerschap hebben een negatieve invloed op de gezondheid van zowel de moeder als het kind. Aandacht voor preventie en vroeg signaleren van risico’s rondom zwangerschappen zijn van groot belang, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig. Onderzoek Project...

Bekijk dit project

ROK Deventer; Relatie Ouder Kind Deventer

Lopend (april 2021 - april 2025)

Relatie Ouder Kind Deventer Vraagstuk Bevorderen van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie tijdens de zwangerschap en de periode daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer. Onderzoek Het onderzoek omvat drie taakstellingen: Inhoudelijke vorming van het netwerk. Hierin wordt literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en worden bestaande interventies in kaart...

Bekijk dit project

Samenhangende zorg voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders: Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg

Lopend (april 2021 - april 2025)

Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg: Samenhangende zorg voor zwangeren en jonge ouders in een kwetsbare situatie Vraagstuk Veel baby’s in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals in Zuid-Limburg hebben geen kansrijke start. Dat komt vaak door problemen bij de (aanstaande) ouders zoals schulden, stress, geen werk hebben en psychische klachten. De zorg en gemeenten moeten meer samen...

Bekijk dit project

In Groningen doen we het samen (DOEN). Verbeteren lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (aanstaand) ouderschap in de gemeente Groningen

Lopend (april 2021 - april 2025)

DOEN: In Groningen doen we het samen Vraagstuk Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen expliciete hulpvraag over seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap of ouderschap, maar worstelen er wel mee. Een onbedoelde zwangerschap of moeite met de opvoeding kan het gevolg zijn. Hulpverleners signaleren deze kwetsbaarheid vaak niet of...

Bekijk dit project

Shkorey- Verbeterde ondersteuning, samenwerking en doelgroep participatie bij de aanpak van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap bij Eritrese statushouders

Lopend (april 2021 - juni 2023)

Shkorey: Verbeterde aanpak bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap onder Eritrese statushouders in Leeuwarden Vraagstuk Met Shkorey, Tigrinya voor ‘mijn schatje’, ontwikkelt Gemeente Leeuwarden i.s.m. PincKlouds, GGD Fryslân, Amaryllis, Kraamzus, Dochter&Zn en Stichting Lemat een verbeterde aanpak en samenwerking rondom onbedoelde en onvoorbereide zwangerschappen en...

Bekijk dit project

Verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag

Lopend (april 2021 - april 2025)

Verbetering lokale praktijk: Verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag Vraagstuk Vrouwen met een onbedoelde zwangerschap hebben vaker een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Kinderen die geboren worden na een onbedoelde zwangerschap hebben later vaker...

Bekijk dit project

Safe Start: The development and effectiveness of an intervention for pregnant (young) women (and their partners) with mild to borderline intellectual disabilities and multi-problems and their newborn babies.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Veilige Start: De doorontwikkeling en effectiviteit van een interventie voor kwetsbare (jonge) moeders met een licht verstandelijke beperking en multi-problematiek, en hun baby's Vraagstuk Voor veel ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) en multi-problematiek is opvoeden van kinderen een grote uitdaging. Pasgeboren baby’s van moeders met LVB en multi-problematiek hebben een groter...

Bekijk dit project

When pink clouds are absent: Effects of unwanted pregnancy on psychosocial health of women, men, and their children, and the protective role of partner involvement, social support, and decision ownership.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

BluePrInt studie: Onderzoek naar de psychosociale effecten van een ongewenste zwangerschap Vraagstuk Heeft een ongewenste zwangerschap gevolgen voor de psychosociale gezondheid van vrouwen, mannen en hun kinderen, op de korte en lange termijn? Welke rol spelen betrokkenheid van de partner, sociale steun en eigen regie in de besluitvorming hierbij? Onderzoek In dit project volgen we vrouwen en...

Bekijk dit project

A small-scale study to examine the feasibility and effectiveness of a school-based comprehensive sex education program for students in special secondary education

Lopend (mei 2021 - mei 2024)

LangLevedeLiefde VSO cluster4: Doorontwikkeling en evaluatie van het lesprogramma over seksuele voorlichting ‘Lang Leve de Liefde’ op het VSO Vraagstuk Leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (voorheen bekend als cluster 4: VSOc4) lopen een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en seksuele...

Bekijk dit project

Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen

Lopend (april 2021 - april 2025)

Jonge Ouder Project: Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen Vraagstuk In dit project werkt Zuyd Hogeschool samen met het Jonge Ouders Project (JOP) team, bestaande uit professionals van gemeente Heerlen en lokale zorgaanbieders, en met jonge ouders met als doel om jonge vaders een expliciete plaats te geven in de hulpverlening voor jonge gezinnen. Uitgangspunt is de ontwikkelde...

Bekijk dit project

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte

Lopend (april 2021 - april 2025)

Samen Groeien 010: Integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen in de gemeente Rotterdam Vraagstuk Hoe kunnen (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en zorg- en hulpverleners samen met zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam komen tot het meer samenhangend inzetten van het aanbod van zorg- en hulpverlening vanaf kinderwens tot de eerste 1000 dagen? Onderzoek Dit actieonderzoek...

Bekijk dit project

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk

Lopend (maart 2021 - december 2024)

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk Vraagstuk In Gelderland-Midden is er een relatief grote groep kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een achterstand. Door risico’s op het gebied van gezondheid, leefstijl, onderwijs, werk en inkomen tijdig te signaleren en zo...

Bekijk dit project

Improving the prevention, recognition and support of vulnerable unintended pregnancies by using a multimethodological life course approach

Lopend (april 2021 - april 2025)

RISE UP studie: Onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor kwetsbare onbedoelde zwangerschappen voor betere preventie, herkenning en ondersteuning Vraagstuk In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschap bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Hoewel onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zijn niet alle onbedoelde...

Bekijk dit project

Understanding vulnerability. A mixed-method additional study of ‘Sex under the age of 25’ among three groups most at risk of unintended pregnancies.

Lopend (april 2021 - december 2023)

Kwetsbaarheid begrijpen: Onderzoek naar het voorkomen van onbedoelde zwangerschap onder laag opgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlater en jongeren zonder werk of opleiding Vraagstuk Laag opgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding krijgen waarschijnlijk vaker te maken met een onbedoelde zwangerschap dan anderen. Om onbedoelde zwangerschappen in deze...

Bekijk dit project

Bonding in distance. A qualitative study into process and experiences with long term foster care placement after unintended pregnancy.

Lopend (april 2021 - oktober 2023)

Hechting op afstand: Onderzoek naar het proces en de ervaringen met langdurige pleegzorg na een onbedoelde zwangerschap Vraagstuk Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of om hun kind voor langere tijd bij een pleeggezin te laten wonen (langdurige pleegzorg). Hierbij blijft de...

Bekijk dit project

Empowering young men in their role as a father in the case of an unintended pregnancy

Lopend (april 2021 - juli 2023)

Empowerment jonge vaders: Versterken van de rol van jonge vaders bij een onbedoelde zwangerschap Vraagstuk Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen richt zich vooral op de vrouw. Er is momenteel maar weinig bekend over de rol van mannen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders kan worden versterkt in samenwerking met naasten en zorgverleners. ...

Bekijk dit project

Improving secondary prevention and integrated primary care for unwanted pregnancies: Insights from general practitioners, midwives, unwanted pregnant women and their significant others in the Netherlands

Lopend (april 2021 - juli 2025)

(Na)zorg bij ongewenste zwangerschap: Ervaringen van zorgverleners, ongewenst zwangere vrouwen en hun partners Vraagstuk Ongewenste zwangerschap kan gezondheidsuitkomsten van moeder en kind belemmeren. In de praktijk zien eerstelijnszorgverleners (huisartsen, verloskundigen) weinig vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hierdoor hebben zij mogelijk minder ervaring met het geven van voorlichting en...

Bekijk dit project

NEW PERSPECTIVES ON REPRODUCTIVE CHOICE. Participatory study on views, strategies and needs of refugees.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

New perspectives: Participatief onderzoek naar opvattingen, strategieën en de behoeften van vluchtelingen m.b.t. keuzes rond (onbedoelde) zwangerschap en gezinsplanning Vraagstuk Vluchtelingen lopen meer risico op het meemaken van een onbedoelde zwangerschap. Dit kan komen door een gebrek aan toegang tot anticonceptie, informatie en zorg, maar ook door seksueel geweld en opvattingen over...

Bekijk dit project

Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

Lopend (april 2021 - april 2023)

Project UP: Onderzoek naar de risicofactoren van onbedoelde zwangerschap onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-westerse achtergrond Vraagstuk In Nederland raakt ongeveer 1 op de 5 vrouwen onbedoeld zwanger. Deze vrouwen en hun kinderen ervaren later vaak problemen met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling. Onbedoelde zwangerschappen komen relatief veel voor onder jonge, lager...

Bekijk dit project

Psychiatric vulnerability and unintended pregnancies

Lopend (april 2021 - juli 2023)

MoMentUM studie: Onbedoelde zwangerschappen en family planning bij vrouwen met een psychiatrische kwetsbaarheid Vraagstuk Is psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen? Onderzoek In de "Maternal Mental Health and Unintended Motherhood" (MoMentUM)-study wordt door middel van dossieronderzoek het percentage onbedoelde zwangerschappen vergeleken...

Bekijk dit project

The Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project

Lopend (april 2021 - april 2025)

IN-CARE project: De intergenerationele overdracht van kwetsbaar ouderschap Vraagstuk Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het...

Bekijk dit project

Ontwikkeling lokale praktijk Harderwijk en omliggende gemeenten bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Lopend (april 2021 - april 2025)

Betere samenwerking LVB-doelgroep: Ontwikkeling lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een licht verstandelijke beperking in Harderwijk en omgeving Vraagstuk In Harderwijk en omliggende gemeenten is er een aanzienlijke groep (jonge) kwetsbare zwangeren en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel van hen krijgt niet (op tijd) de...

Bekijk dit project

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap door middel van lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Preventie onbedoelde zwangerschap door lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden Vraagstuk In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Met name laag opgeleide jongeren en met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico....

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website