Over dit programma

10 jaar onderzoek JeugdzorgPlus

Binnen het onderzoeksprogramma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus is 10 jaar onderzoek gedaan naar JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde gesloten jeugdhulp. De hulp is bedoeld voor jongeren en hun gezinnen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp en die zonder behandeling een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Monitor

Van 2012 tot en met 2018 zijn met behulp van de Monitor JeugdzorgPlus gegevens verzameld over de jongeren die in JeugdzorgPlus-instellingen verblijven, de behandeling en begeleiding die zij kregen en het resultaat van hun verblijf.

Verdiepende onderzoeken

Van 2014 tot en met 2021 zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar opvallende trends en ontwikkelingen in de JeugdzorgPlus. Het doel van de verdiepende onderzoeken was om inzicht te krijgen in aangrijpingspunten om de kwaliteit van de zorg in de JeugdzorgPlus te verbeteren.  

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma geeft zicht op de kwaliteit van zorg voor jongeren met meervoudige en complexe problemen voorafgaand aan de plaatsing in JeugdzorgPlus, tijdens het verblijf en na vertrek uit de instelling. In de onderzoeken is in de loop van het programma steeds meer aandacht besteed aan ervaringen en aanbevelingen van jongeren.

Begin 2022 heeft ZonMw het proces van dit programma geëvalueerd. De uitkomsten hiervan leest u in het evaluatierapport.

Download de programmatekst Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Opbrengsten programma

De belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit de onderzoeken zijn te vinden in het rapport 'Kijk op JeugdzorgPlus. 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor Jeugdzorgplus’.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website