Over dit programma

In april 2005 is door de ministeries van VWS en Justitie het plan van aanpak Optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen vastgesteld. In de periode daarna is een start gemaakt met de uitwerking daarvan. Kern van het plan van aanpak is dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdigen die op civielrechtelijke titel in een (gesloten) justitiele jeugdinrichting verblijven, overgaat van het ministerie van Justitie naar het ministerie van VWS. Om een verblijf op civielrechtelijke titel in de justitiele jeugdinrichtingen te voorkomen, is alternatief zorgaanbod gewenst.

Sinds 2005 is er een alternatief behandelaanbod ontwikkeld voor jongeren die op civielrechtelijke titel in de justitiele jeugdinrichtingen werden opgevangen. Het is de bedoeling dat deze jongeren voortaan gebruik gaan maken van dit behandelaanbod. De gesloten jeugdzorg heet tegenwoordig ook wel Jeugdzorg Plus en in het verleden Nieuw Zorgaanbod.

Adviesbureau Van Montfoort en Praktikon van de Radboud Universiteit Nijmegen werkten samen, waarbij adviesbureau Van Montfoort de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het Nieuw Zorgaanbod en Praktikon voor de effectstudie heeft gedragen.

Het programma heeft opgeleverd dat Jeugdzorg Plus op vijf locaties verder is ontwikkeld, op basis van onderzoeksgegevens. Ook heeft een eerste effectstudie plaatsgevonden.

De volgende instellingen hebben aan de onderzoeken meegewerkt:

  • De Juiste Hulp, uitgevoerd door De Hoenderloo Groep
  • Paljas Plus uitgevoerd door Tender(locatie Oosterhout) en BJ Brabant (locatie Deurne)
  • De Koppeling, samenwerkingsproject van Spirit en de Bascule
  • Hand in Hand, uitgevoerd door Avenier en Horizon 

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website