Over dit programma

Gelijke kansen voor migrantenkinderen

Het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid is gericht op het verbeteren van de kansen van migrantenjeugd. Het programma versterkt kennis en vakmanschap in de praktijk van de preventieve, ontwikkelingsgerichte jeugdsector.

Doel

Het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid moet er uiteindelijk toe leiden dat: 

  • Migrantenkinderen en hun ouders even goed worden bereikt door    algemene voorzieningen, zoals opvoedingsondersteuning, jeugd- en jongerenwerk en sport- en cultuurvoorzieningen;
  • Migrantenouders en professionals problemen in de opvoeding en ontwikkeling vroegtijdig signaleren en aanpakken;
  • De (preventieve) aanpak en de interventies die worden ingezet bij migrantenkinderen, -jongeren en hun ouders effectief zijn. 

Werkwijze

Dit wordt uitgevoerd langs drie programmalijnen: Interculturele Kennis, Intercultureel Vakmanschap en Versterking (lokale) Jeugdvoorzieningen. Daarnaast zijn er drie Academische Werkplaatsen. In elk onderdeel van het programma wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van migranten en hun organisaties.

Academische Werkplaatsen  

Een belangrijk onderdeel van het programma is de uitvoering van drie regionale Academische Werkplaatsen gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over effectieve aanpakken en methodieken in de praktijk van het ontwikkelingsgerichte preventieve jeugdbeleid. De Academische Werkplaatsen voeren onderdelen binnen alle programmalijnen uit.

Er is een werkplaats in Amsterdam, Kenniswerkplaats TienPlus, in Rotterdam Samen Dwars, en in Noord-Brabant, DJ-Brabant. De academische werkplaatsen diversiteit hebben een tweejarig vervolg (2011-2013) gekregen binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Zo krijgen de werkplaatsen de gelegenheid om hun resultaten nog een stap verder te helpen. 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website